Harjumaa toitlustusasutustest avastati 3136 rikkumist, eriti kehv on olukord turgudel

 (34)
Harjumaa toitlustusasutustest avastati 3136 rikkumist, eriti kehv on olukord turgudel
Foto: Ilmar Saabas

Veterinaar- ja toiduameti viimase poolaasta aruande järgi eksisid enam kui pooled Harjumaa toitlustusettevõteted toiduseaduse vastu ning enamasti on tegu väikeste keldribaaride, kioskite või turgudega.

Viimase poolaasta jooksul kontrollis veterinaar- ja toiduamet 1204 Harjumaa toitlusasutust. Toiduseaduse enesekontrolli- ja toidukäitlemisnõuete rikkumiste eest ootasid ettekirjutused 70 protsenti ettevõtetest.

848 toitlustusasutusele tehti kokku 3136 ettekirjutust, mis teeb kogusaagiks umbkaudu 3 ettekirjutust ettevõtte kohta.

Veterinaar- ja toiduameti Harjumaa veterinaarkeskuse juhataja Vladimir Vahesaare sõnul oli tulemus oodatav ning pigem esines kergeid apsakaid.

"Toidutekkelisi haiguspuhanguid mulle tänavu ei meenu. Eelnevatel aastatel on mõned ikka olnud," kinnitas Vahesaar Delfile.

"Olukord on suhteliselt normaalne, aga loomulikult esineb üksikuid millest iganes johtuvaid asjaolusid - olgu need inimlikud eksimused või tehnika rivist välja langemised - nii nagu elus ikka. Need ettekirjutused on niivõrd laia ampluaaga, kuna toidu käitlemise valdkond on lai. Seal on väga erinevad riskid," lausus Vahesaar.

Kõige hullem olukord Balti jaamas ja Keskturul

Kõige rohkem rikkumisi avastati väikestes keldribaarides, kioskites ning turgudel. Keskmisest kehvema tulemusega paistsid silma Keskturg, Balti jaama turg ning Lasnamäe turud. Kõige vähem rikkumisi esines lasteaedade, koolide ja laevade toitlustuskohtades.

Seotud lood:

Vahesaare kinnitusel pole mõistlik hakata häid või halbu toidukäitlejaid reastama.

"Me ei mõtlegi selliselt. Tegeleme case-by-case kõikide ettevõtete ning probleemidega. Kontrolli ulatus on ääretult pikk: tooraine sissevõtust, märgistusest, töötajate tervislikust seisukorrast ja nende teadmistest kuni hügieenini," lisas Vahesaar.

Kõige rohkem oli Harjumaa toitlustusasutustes probleeme ettenähtud temperatuuride tagamise ja toidu jälgitavusega, sealhulgas korrektsete saatedokumentide, säilivusaegadest kinnipidamise, hügieeni rikkumiste ning enesekontrolliga.

Kõige vähem oli probleeme joogivee, tervisetõendite, toiduhügieeni koolituste, kahjuritõrje, jäätmekäitluse ning laborianalüüsidega.

Kuuma ilmaga rikneb toit kiiremini

Vahesaare sõnul peab tarbija ka ise toidu säilitamisel arvestama tootja määratud säilitamistingimustega.

"Kui ostad suvisel kuumal ajal toitu, siis on hästi mõistlik mitte temaga linna peal pikki matku ette võtta ja ta autosse unustada," selgitas Vahesaar.

"Teinekord tullakse avatud pakendiga meie juurde, et toit põhjustas terviserikke. Poolikut pakki ei saa suunata analüüsimisele. Järelduse teeme sellest, kas on veel lisaks kaebusi tulnud. Enamus sõltumatult tehtud analüüsidest näitab, et toit on üldjuhul korras. See räägib seda keelt, et üksiktarbija on muidu tundlik toidu vastu või on hoidnud teda valedel temperatuuridel," märkis Vahesaar.

Vahesaare sõnul eksitakse suurüritustel sageli toiduseaduse nõuete vastu. Seega teostab toidu- ja veterinaaramet alati kontrolle suurematel üritustel nagu Õllesummer, Tallinna merepäevad või erinevad laadad.

"Tavaliselt eksivad rohkem uued, alustavad isikud. Kuid olukord on muutunud paremaks ning käitlejad teadlikumad," märkis Vahesaar.