Harju maavanem algatas Vene Lütseumi rahastamise suhtes järelevalve

 (14)
Harju maavanem algatas Vene Lütseumi rahastamise suhtes järelevalve
Foto: Ilmar Saabas

Sihtasutusele Tallinna Vene Lütseum eraldatud 30 000 euro tegelik eesmärk jääb maavalitsuse hinnangul selgusetuks, mistõttu algatati linnavalitsuse tegevuse suhtes järelevalve.

Harju maavalitsusele sai teatavaks, et Tallinna linnavalitsus eraldas reservfondist detsembris 2013 oma korraldusega sihtasutusele tegevuskulude katteks üle 30 000 euro. Korralduse tekstist jääb raha eraldamise tegelik eesmärk maavalitsuse teatel selgusetuks.

Haridus- ja teadusministeeriumi ning Harju maavalitsuse ametnike eilsest käigust Vene Lütseumi sihtasutusse selgus, et sellel puudub koolitusluba. Samas viidatakse ministeeriumi poolt, et sihtasutuse kaudu on toimunud õppetöö oluliselt suuremas mahus kui seaduses koolitusluba omamata võimaldatav 120 tundi.

Sihtasutuse põhikirjaline eesmärk on võimaldada tasuta põhi- ja üldkeskharidust, selleks peab asutusel olema aga koolitusluba. Lisaks sätestab erakooliseadus, et juhul kui gümnaasiumi pidaja osanik, aktsionär, asutaja või liige on kohalik omavalitsus, tuleb gümnaasiumi õppekeele määramisel lähtuda põhikooli- ja gümnaasiumiseadusega kehtestatud nõuetest. Väidetavalt on aga sihtasutus kasutanud nn pilootprojektis Venemaa Kaasaegse Humanitaarakadeemia õppekavasid üheksas õppeaines.

"Ajal, mil erakoolid peavad pidama Tallinna linnavalitsusega kohtulahinguid neile seadusega ettenähtud toetuse osas, andis Tallinn silmagi pilgutamata 30 000 eurot sihtasutusele, mille sihipärase tegevuse kohta puudub igasugune selgus," ütles maavanem Ülle Rajasalu.

"Kontrollitavas linnavalitse korralduses põhjendati sihtasutusele reservfondist raha eraldamist ülelinnalise tähtsusega kulutustega, mida polnud võimalik linnaeelarves ette näha. Korraldusest ühegi taolise ürituse korraldamist ei nähtu. Seetõttu soovime järelevalve käigus selgust saada selles küsimuses," lisas Rajasalu.