Harju maakohus keeldus TTÜ töötajate avaldust menetlusse võtmast

 (69)
TTÜ rektorikandidaatide avalik väitlus
TTÜ rektorikandidaatide avalik väitlusFoto: Priit Simson

Harju maakohus keeldus menetlusse võtmast Tallinna tehnikaülikooli professorite ja töötajate avaldust, millega nood soovisid, et Jaak Aaviksoo rektoriks valimise otsus kuulutataks õigustühiseks.

"Harju maakohus keeldus 26. juunil menetlusse võtmast Tanel Kerikmäe, Archil Chochia, Sandra Särava ja Raivo Vilu avaldust Tallinna tehnikaülikooli 22. mai otsuse tühisuse tuvastamiseks või alternatiivselt kehtetuks tunnistamiseks," ütles Delfile Harju maakohtu pressinõunik Kristina Ots.

Kohus on Otsa sõnul seisukohal, et kuna TTÜ on avalik-õiguslik juriidiline isik ning avalik-õiguslikus suhtes tekkinud vaidluste lahendamine ei ole tsiviilkohtu pädevuses, tuleb TTÜ professorite ja töötajate 22. juuni avalduse menetlusse võtmisest keelduda.

"Kohus leiab, et käesoleva avalduse lahendamine on haldus- mitte tsiviilkohtu pädevuses, mistõttu tuleb avaldajatel pöörduda halduskohtu poole," lisas Ots.

Määrusele saab esitada määruskaebuse 15 päeva jooksul Tallinna ringkonnakohtule.

Avaldajate esindaja vandeadvokaat Piret Blankin kuulis kohtu otsusest Delfi käest ega osanud veel öelda, kas nüüd pöördutakse halduskohtusse või esitatakse kaebus ringkonnakohtule.

Seotud lood:

Miks ei võetud avaldust menetlusse?

Harju maakohus selgitas, et tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) § 371 lg 1 p 1 kohaselt ei võta kohus hagiavaldust menetlusse, kui kohus ei ole pädev asja lahendama.

Tallinna tehnikaülikooli seaduse (TTÜKS) § 2 lg 2 kohaselt on TTÜ avalik-õiguslik juriidiline isik, kes tegutseb sama seaduse, ülikooliseaduse, oma põhikirja ja muude õigusaktide alusel.

Halduskohtumenetluse seadustiku (HKMS) § 4 lg 1 sätestab, et halduskohtu pädevuses on avalik-õiguslikus suhtes tekkinud vaidluste lahendamine, kui seadus ei näe ette teistsugust menetluskorda.

Kuratoorium koguneb taas 7. juulil

TTÜ kuratoorium valis Jaak Aaviksoo ülikooli rektoriks 22. mail häältega 8-3. Peagi selgus, et neid, kes enda sõnul Aaviksoo valimise vastu hääletasid, oli hoopis neli. Nii otsustas TTÜ rektori valimise hääletussedelid Eesti kohtuekspertiisi instituuti ekspertiisi saata, kuid tulemused vaidlustanud kuratooriumi liikmed keeldusid sõrmejälgi andmast.

16. juunil kogunes TTÜ nõukogu, et otsustada, kas vetostada kuratooriumi otsus valida rektoriks Jaak Aaviksoo, kuid see ei läinud läbi. Vetostamiseks oleks vaja olnud 28 poolthäält, kuid kokku tuli 25 poolt- ja 14 vastuhäält.

22. juunil toimuma pidanud kuratooriumi istung lükati kahe nädala jagu edasi, 7. juulile. Koosolek pidi toimuma elektroonilisena ja seal peaks lõplikult selguma Aaviksoo rektoriks saamine või mittesaamine.