Harju maakohus jättis Savisaare ametist kõrvaldamise jõusse

 (223)
Oliver Nääs: Savisaare menetlusest on saamas omaette karistus
Keskerakond valis presidendikandidaadi
Edgar SavisaarFoto: Andres Putting

Harju maakohus jättis rahuldamata korduvas altkäemaksu võtmises kahtlustatava Edgar Savisaare advokaadi Oliver Nääsi taotluse ja Savisaar jäi linnapea ametikohalt endiselt kõrvaldatuks.

"Tänase Harju maakohtu määrusega ei rahuldatud taotlust ja Edgar Savisaar jäi linnapea ametikohalt endiselt kõrvaldatuks," teatas Harju maakohtu pressiesindaja.

Määrus on lõplik ja edasikaebamisele ei kuulu.

Edgar Savisaare advokaadi Oliver Nääsi sõnul oli kohus seisukohal, et hetkel puudub võimalus hinnata tunnistajate ütlusi ning seda, kas need süüstavad Edgar Savisaart või mitte.

Ametist kõrvaldamine hakkab käesoleval juhul võtma karistuse ilminguid ning menetlusest endast on saamas omamoodi karistus.
Oliver Nääs

"Kohtumäärus kuulub vaieldamatult täitmisele ja austamisele, kuid selle seisukohaga on kaitsjana raske nõustuda. Nimelt on kohtud Edgar Savisaart ametist kõrvaldades ja kõrvaldamise põhjendatust kontrollides andnud korduvalt hinnanguid käesolevas kriminaalasjas kogutud tõenditele ning teinud sellest järeldusi tunnistajate mõjutamise ohu kohta. Kui on võimalik hinnata tõendeid seoses tunnistajate mõjutamise ohu olemasoluga, peaks olema võimalik hinnata tõendeid ka seoses tunnistajate mõjutamise ohu puudumisega. Tegemist on ühe mündi erinevate külgedega ehk sisuliselt sama asjaoluga," leidis Nääs kohtumäärust kommenteerides.

Seotud lood:

"Ametist kõrvaldamine hakkab käesoleval juhul võtma karistuse ilminguid ning menetlusest endast on saamas omamoodi karistus. See ei ole korrektne ega ametist kõrvaldamise tegelikuks seaduslikuks eesmärgiks, kuna Edgar Savisaart ei ole süüdi mõistetud," lisas Savisaare advokaat.

Kohus arutas Savisaare kõrvaldamist teisipäeval

Teisipäeva pärastlõunal asuti Harju maakohtus kinniste uste taga arutama, kas on jätkuvalt põhjendatud korduvas altkäemaksu võtmises kahtlustatava Keskerakonna esimehe Edgar Savisaare kõrvaldamine Tallinna linnapea ametist.

Edgar Savisaare kaitsja vandeadvokaadi Oliver Nääsi sõnul pöörduti eeluurimiskohtuniku poole taotlusega kontrollida Edgar Savisaare ametist kõrvaldamise jätkuvat põhjendatust, kuna toimikust nähtuvaid tunnistajate ütlusi arvesse võttes ei esine ohtu, et Edgar Savisaar tunnistajaid mõjutaks. "Kõik Tallinna linnavalitsuse ametnikest tunnistajad on ütlused kaitsepolitseiametile andnud ning need ei ole Edgar Savisaar süüstavad ega oma kriminaalasjas olulist või määravat tähtsust. Seda arvesse võttes puudub ka reaalne oht, et Edgar Savisaar mõjutaks tunnistajaid andma mingi muu sisuga ütlusi ning ühes sellega puudub alus Edgar Savisaare jätkuvaks ametist kõrvaldamiseks."

Prokuratuur ei toetanud teisipäevasel istungil Edgar Savisaare naasmist linnapea kohale ja seda eelkõige põhjusel, et kohtueelne menetlus on juba sisuliselt läbi viidud. "Kohe-kohe on võimalus kaitsjatel lähipäevadel esitada ka oma lõpliku taotluse ja siis seisab prokuratuuril ees kohustus saata süüdistus kohtusse, mida me tahame teha lähinädalate jooksul," selgitas juhtiv riigiprokurör Steven-Hristo Evestus.

Harju maakohus rahuldas mullu 30. septembril riigiprokuratuuri taotluse Savisaare ametist kõrvaldamiseks ning maakohtu määrus jõustus kohe. Eelmise aasta 23. oktoobril jättis maakohtu määruse muutmata ka Tallinna ringkonnakohus ning riigikohus Savisaare kaitsjate kaebusi sellele arutusele ei võtnud.

Seepeale esitas Tallinna linnavolikogu riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumile taotluse tunnistada Savisaare ametist kõrvaldamist lubav kriminaalmenetluse seadustiku säte selle vastuolu tõttu kohaliku omavalitsuse põhiseaduslike tagatistega põhiseadusega vastuolus olevaks.

Tänavu 15. jaanuaril leidis riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium, et Savisaare ametist kõrvaldamine on põhiseadusega kooskõlas.

Kohus on Savisaare ametist kõrvaldamise põhjendatust ka varem kontrollinud, kuid leidnud, et selle tühistamiseks pole alust.