Haridusminister Jürgen Ligi kinnitas järgmise õppeaasta eksamite ja tasemetööde ajad

 (4)
Haridusminister Jürgen Ligi kinnitas järgmise õppeaasta eksamite ja tasemetööde ajad
Pilt on illustratiivneFoto: Madis Kallas

Haridus- ja teadusminister Jürgen Ligi kinnitas riigieksamite, ühtsete põhikooli lõpueksamite ning tasemetööde õppeained ja ajad 2016/2017 õppeaastal.

Järgmise õppeaasta riigieksamid:

eesti keel 24. aprillil
eesti keel teise keelena 26.-27. aprillil
inglise keel 2. – 9. mail
matemaatika 12. mail

Prantsuse, saksa ja vene keele riigieksamitena toimuvad rahvusvaheliselt tunnustatud võõrkeele eksamid.

Järgmise õppeaasta ühtsed põhikooli lõpueksamid:

eesti keel 1. juunil
matemaatika 7. juunil
valikeksam kas bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või kirjalik osa inglise, prantsuse, saksa või vene keeles 13. juunil
inglise, prantsuse, saksa või vene keele valikeksami suuline osa 13. –14. juunil

Põhikooli kolmanda lõpueksami valiku teeb õpilane järgmise aasta 1. veebruariks.

Järgmise õppeaasta tasemetööd:

3. klassi tasemetöö eesti või vene õppekeelega koolides vene keeles 10. mail
3. klassi tasemetöö matemaatikas 16. mail
6. klassi tasemetöö eesti keeles või vene õppekeelega koolides eesti keeles teise keelena 3. mail
6. klassi tasemetöö matemaatikas 9. mail
6. klassi tasemetöö kas ajaloos, inimeseõpetuses, kehalises kasvatuses, kunstis, käsitöös ja kodunduses, loodusõpetuses, muusikas, tehnoloogiaõpetuses, tööõpetuses, võõrkeeles, ühiskonnaõpetuses või vene õppekeelega koolide puhul vene keeles 18. mail

Seotud lood:

6. klassi kolmanda tasemetöö täpsem aine selgub enne tasemetöö toimumist.

Tasemetöö annab õpilastele ja koolidele infot aine omandamise kohta ning seda saavad koolid kasutada õppeprotsessi arendamiseks. Tasemetööd ei saa aluseks võtta õpilasele hinde panemisel.

Täpsem info eksamite ja tasemetööde aegade kohta haridus- ja teadusministeeriumi veebist