Haridusministeeriumi kantsleri sõnul peavad koolid aktuste korraldamisel arvestama, et eksamitulemusi ei pruugi veel olla

 (64)
Eesti keele riigieksam
Eesti keele riigieksamFoto: Tiit Blaat

Haridusministeeriumi kantsleri Mart Laidmetsa sõnul on eksamitulemused nii hilised, sest eksamite hindamine on vastutusrikas tegevus, eriti kui töödel lasub mahakirjutamise kahtlus.

Eile kirjutas Delfi, et mõnes Eesti koolis peetakse lõpuaktused enne, kui riigieksamite tulemused on selgunud. Teadmatuses abituriendid saavad diplomi nii vaid formaalselt kätte ning koolijuhid kulutavad närve, et viimasel hetkel tunnistusi printida.

Innove teavitas koole juba varakult, et tulemused tulevad hiljemalt 20. juuniks. Mõnel aastal on jõutud eksamid ära hinnata oluliselt varem, ent Innove pressiesindaja Mari Annuse sõnul mängis tänavu rolli näiteks nädala võrra pikem õppeaasta.

Haridus- ja teadusministeeriumi kantsleri Mart Laidmetsa sõnul tuleb riigieksamite hindamisele kuluvat aega alati arvestada varuga, sest tegu on vastutusrikka ja aeganõudva tegevusega. "Erinevatel põhjustel võib mõne töö hindamine nõuda tavapärasest rohkem aega. Näiteks juhul, kui tekib kahtlus, et õpilase eksamitöös on mingi osa kaaseksaminandilt maha kirjutatud, siis on tarvis asjaolude selgitamiseks ja tasakaalustatud otsuse tegemiseks lisaaega," selgitas Laidmets.

"Selleks, et tulevikus taolisi olukordi vältida, tasub koolidel oma ürituste planeerimisel meeles pidada seda, et enne ametlikku tähtaega ei pruugi kõik eksamitulemused kättesaadavad olla," nentis kantsler.

Innove Testide Keskuse juhi Regina Multrami sõnul oli kunagi plaan eksamite esimene hindamine kohe koolis, peale eksamit, mis kiirendas protsessi oluliselt. "Meie poolt oli siis teine ja kolmas hindamine ning andmete sisestamine. Koolijuhtide ja õpetajate poolt tekkis mingi hetk sellele vastuseis ja see ei saanud teoks. Võib-olla peaks koolijuhtidega koos arutama, et see süsteem tagasi tuua," pakkus ta välja ühe lahenduse.