Haridusministeerium kaalub põhikooli eksamite lõpetamist

 (313)
Eesti keele eksam. Gustav Adolfi gümnaasium
Eesti keele eksam. Gustav Adolfi gümnaasiumFoto: Karin Kaljuläte

Sel esmaspäeval toimus haridusministeeriumis arutelu tasemetööde, eksamite ja riigieksamite vajalikkuse üle, mille käigus osutus, et põhikooli lõpueksameist võiks hoopistükkis loobuda.

"Sain ministrina kinnituse oma arvamusele, et põhikooli lõpueksameid praegusel kujul ei ole vaja," kinnitas haridus- ja teadusminister Mailis Reps Delfile.

Reps tõdes, et põhikooli eksamite vajaduse hindamisel on üheks võtmeküsimuseks see, kas neid on vaja edasiõppimiseks.

"Kuna gümnaasiumid teevad oma sisseastumiseksameid juba enne põhikooli lõppu ja põhikooli lõpueksamite sooritamist, siis toob see õpilastele kaasa tarbetu lisakoormuse. Samuti paljud gümnaasiumid ei tee akadeemilisi teste, vaid korraldavad ainult sisseastumisvestlusi," tõdes Reps.

Vestlusringis osalenud gümnaasiumite esindajad kinnitasid, et saavad omavahelises koostöös korraldada sisseastumiskatseid, selle kohta on juba praktikas häid näiteid.

"Põhikoolides on suur vajadus testide järele, millega jälgida õpilaste edasijõudmist ja arengut põhikooli jooksul. See tähendab paremaid võimalusi õpilase käekäigu pidevaks jälgimiseks ja õppe individualiseerimiseks," lisas Reps.

Kindlasti on tema sõnul vaja veel arutada selle üle, millised on riiklike eksamite asemel põhikooli lõpetamise tingimused ja kuidas tõendada kohustusliku põhihariduse omandamist lihtsal ja usaldusväärsel moel.