Hambaarstid lubavad streigiga liituda

 (95)

Eesti Hambaarstide Liit toetab 17. jaanuaril toimuvat arstide streiki ja tervishoiutöötajate palganõudmisi. Hambaarstid leiavad, et praegune tervishoiu rahastamine ei taga meditsiini jätkusuutlikkust ning kvaliteetse teenuse pakkumist.

Hambaarste ühendav Eesti Hambarstide Liit (EHL) on otsustanud toetada tervishoiutöötajate üleriigilist üldstreiki, sest sarnaselt teiste arstidega leiavad ka hambaarstid, et olemasolev tervishoiu rahastamine ei ole jätkusuutlik, teatas EHL.

Samadel tingimustel jätkamine põhjustab meditsiiniteenuste kvaliteedi alanemist ja professionaalse meditsiinipersonali lahkumist Eestist.

Hambaarstide erialaorganisatsioon peab oluliseks, et praegusele olukorrale leitaks kiiresti lahendus. Kuigi enamus hambaarste töötab erasektoris ja seega on haigekassa poolne finantseerimine minimaalne, vajavad ka hambaravis mitmed kehtivad kokkulepped muutmist.

EHLi juhatuse esimees Kristjan Gutmann toob hambaravi teenuste alarahastamise kohta näite laste hambaravist: “Tulenevalt sellest, et laste hambaravi hinnakiri on iganenud, on Eesti haigekassal täna suuremates linnades raskusi lepingupartnerite leidmisega, sest laste hammaste ravimine on arstile osutumas kahjumlikuks.”

Gutmanni sõnul ei ole kehtivate hinnakirjade alusel võimalik osutada kaasaegset ja kvaliteetset teenust, seda paljudes meditsiini sektoritest, sh hambaravis.

Eesti Hambaarstide Liit asutati 1991. aastal ja täna ühendab organisatsioon endas ligi pooled Eestis töötavatest hambaarstidest.

Liidu tööülesanneteks on oma liikmete huvide ja õiguste kaitsmine, hambaravi puudutava tervishoiupoliitika kujundamine ja hambaraviteenuse kvaliteedi tõstmine.