Halduskohus ei hoolinud kodanikuühenduse kaebusest hiid-tselluloositehase planeerimise asjus

 (9)
Halduskohus ei hoolinud kodanikuühenduse kaebusest hiid-tselluloositehase planeerimise asjus
Foto on illustratiivne.Foto: Ilmar Saabas

Kodanikuühendus Eesti Metsa Abiks (EMA) andis 18. septembril Tallinna halduskohtusse esmase õigusabi taotluse ja kaebuse, milles soovitakse tselluloositehase püstitamisega seotud haldusaktide tühistamist.

Halduskohus kaebust küll vastu ei võtnud, aga EMA jääb seisukohale, et riigi eriplaneeringu algatamisel kaasati kodanikke ebapiisaval määral ning tehase rajamise protseduur liikus rutem kui ühiskonnale kaasarääkimisvõimaluse pakkumine.

"Kuigi õiguslikud põhjused olid olemas, ei julgenud kohus pretsedenti luua ega luba rahva kaasamist planeeringu algusesse, sest seaduses ei ole see selgesõnaliselt kirjas," kommenteeris kodanikuühenduse jurist Sven Anton halduskohtu otsust.

EMA on korduvalt tselluloositehast kavandavale Est-For Investile selgitanud, et tehase rajamine on teravas vastuolus ühiskonna praeguste ootustega ning kodanike kaasamine antud protsessi peaks olema tagatud juba eos.

Seetõttu ei saa ühendus heaks kiita asjade praegust käiku, millega otsitakse tehasele juba sobivat asukohta, samal ajal kui endiselt on vastamata küsimus, kas Eesti inimesed ülepea soovivad sellist tehast.

EMA on mitmesugustele riiklikele instantsidele viimase kümne kuu jooksul korduvalt mõista andnud, et ühiskonnal on tungiv vajadus metsandusliku kokkuleppe järele, mis sõlmitaks riigi ning kõigi asjakohaste gruppide vahel – maainimesed, mesinikud, loodusturismi ettevõtjad, püsimetsnikud, ökoloogid, keskkonnakaitsjad, metsaettevõtjad, puidutöösturid jt.

Riik on seda lubanud uue metsanduse arengukava näol, mille koostamisse Keskkonnaministeeriumi sõnul kaasatakse senisest rohkem huvigruppe, aga sellegipoolest otsitakse praegu asukohta hiiglaslikule tööstusele, mis oma investeeringu suuruse ja olemuse poolest paneks meie metsamajandamiskavad tegelikkuses paika.

EMA selgitab, et kui rajatakse sellise toormevajadusega tselluloositehas nagu Est-For Invest hetkel plaanib, siis ei saa enam juttugi olla raiemahtude vähendamisest järgmise kümne aasta arengukavas, sest vastasel juhul pole miljardiinvesteeringut millegagi toita.

Seega ei saa kodanikuühenduse hinnangul tehase rajamisest tegelikult enne rääkima hakata, kui ühiskond järgmises metsanduse arengukavas kokkuleppe on saavutanud.

Eri huvigrupid on korduvalt nõudnud metsanduse arengukava ennetähtaegset avamist, tuues põhjenduseks selle toetumise vananenud teadusele ja ebatäpsetele andmetele, samuti lubab see raiumisel säästlikku normi peaaegu kahekordselt ületada.