Häirekeskuse töötaja Anne Kuuskmann sai 18-aastase noormehe raudteelt päästmise eest teenetemärgi

 (17)
Häirekeskuse töötaja Anne Kuuskmann sai 18-aastase noormehe raudteelt päästmise eest teenetemärgi
Tänusündmusel Kuldne Tõkkepuu 2016 andis teenetemärgi Kuuskmannile üle siseminister Hanno Pevkur.

Häirekeskuse valvevahetuse juht Anne Kuuskmann pälvis raudteeohutuse edendajatelt elu päästmise eest teenetemärgi - nimelt veenis ta suitsiidikavatsusega noormehe raudteerööbastelt lahkuma.

„Inimesed, kes on ära hoidnud raudteeõnnetuse, päästes sel moel inimese elu, väärivad suurt tunnustust ja esiletoomist,“ ütles rahvusvahelise raudteeohutuse ühenduse OLE juhatuse esimees Tamo Vahemets. „Avalikest meediakanalitest jõudis meieni, et Häirekeskuse päästekorraldaja on päästnud raudteerööbastelt noormehe, kes plaanis sooritada enesetappu. Meil on suur rõõm anda esmakordselt teenetemärk inimesele, kelle professionaalne tegevus aitas ära hoida raske raudteeõnnetuse ja päästa noore inimese elu.“

Juhtumi toimumise ajal päästekorraldajana töötanud Anne Kuuskmanni oskuslik tegevus hädaabikõne menetlemisel aitas ära hoida õnnetuse 2008. aastal Lääne-Virumaal Tapa lähistel, kus 18-aastane noormees istus raudteerööbastel ja tahtis sooritada enesetappu. Saades teada, et inimene istub raudteerööbastel ja keeldub sealt ära minemast, teavitas Anne sellest oma kolleege, kes saatsid kohe sündmuskohale politsei ja kiirabi ning asusid täpsustama rongiliikluse infot. Samal ajal hoidis Anne oskusliku suhtlusega helistajat liinil ja veenis teda raudteelt ära tulema. Anne oli helistajaga telefoniühenduses, kuni oli veendunud, et politsei ja kiirabi on sündmuskohal ja oht on möödas.

Seotud lood:

„See hädaabikõne on jäänud mulle sügavalt hinge,“ meenutas Anne Kuuskmann. „Helistas 18-aastane poiss, kes istus raudteerööbastel ja ütles, et ta ootab rongi. Minu raske ülesanne oli, kuidas saada noormees sealt rööbastelt maha, suheldes temaga telefonikõnes. Alustasin vestlemist tema lapsepõlvest, jõudsin vanemate ja pruudini, mis oligi põhjus, et ta tahtis teha enesetappu. Samaaegselt edastasin info politseile ja kiirabile, kes kõne ajal juba sõitsid. Kui ma kuulsin, et selle poisi juurde jõudis politsei, panin ma telefoni ära ja tundsin – jah, ma olen inimese päästnud!“ rääkis Anne Kuuskmann ETV 10. veebruari saates „Pealtnägija“.

„Suhtlus sügaval kriisis oleva ja suitsiidikavatsustega inimesega nõuab Häirekeskuse päästekorraldajalt rohkem kui tavapärased töösooritused erinevate ohtude hindamisel,“ ütles Häirekeskuse peadirektor Janek Laev. „Anne Kuuskmann tundis ära reaalse ohuolukorra ning aktiveeris kiirelt abijõudude korraldamise sündmuskohale, olles ise pidevas kontaktis kriisis olijaga. Päästekorraldaja silmapaistev töö aitas ära hoida noore elu hukkumise.“

Tänaseks Häirekeskuse Põhja keskuse valvevahetuse juhiks tõusnud Anne Kuuskmann on hea näide teenistujast, kelle püsivalt positiivne olek aitab pingelises tööõhkkonnas ka kolleegidel rasked olukorrad ja sündmused edukalt üle elada. Anne on kolleegide seas kõrgelt hinnatud ja tunnustatud, kohusetundlik, kiire otsustusvõimega ning oskab hinnata meeskonnatöö väärtusi. Neid oskusi ja omadusi kasutas ta ka päästekorraldajana selle juhtumi puhul tegutsedes.

Rahvusvahelise raudteeohutuse ühenduse Operation Lifesaver Inc Eesti haru MTÜ Operation Lifesaver Estonia (OLE) omistas Häirekeskuse Põhja keskuse valvevahetuse juhile Anne Kuuskmann’ile OLE teenetemärgi inimese elu päästmise eest raudteel. OLE teenetemärk on kõrgeim tunnustus raudteeohutuse valdkonnas. Raudteeohutusnädala raames täna toimunud tänusündmusel Kuldne Tõkkepuu 2016 andis teenetemärgi Kuuskmannile üle siseminister Hanno Pevkur.

Häirekeskuse valvevahetuse juht Anne Kuuskmann on esimene inimene, kes sai Operation Lifesaver Estonia (OLE) teenetemärgi inimese elu päästmise eest. Vastavalt OLE teenetemärgi statuudile omistatakse OLE teenetemärk isikule, kes on vähemalt viie aasta jooksul Eesti Vabariigi või välisriigi kodanikuna silmapaistval moel kaasa aidanud raudteeohutusalase tegevuse arengule Eestis või isikule, kelle professionaalne tegevus aitas ära hoida raskete tagajärgedega raudteejuhtumi ja/või intsidendi.

OLE teenetemärkide kavalerid valis oma otsusega OLE juhatus. Raudteeohutusnädala raames 26. aprillil toimunud tänusündmusel Kuldne Tõkkepuu 2016 tunnustati organisatsioone ja eraisikuid silmapaistva tegevuse eest raudteeohutuse valdkonnas. OLE on 2004. aastal AS Eesti Raudtee eestvedamisel asutatud mittetulundusühing, mille missioon on suurendada oluliselt elanikkonna teadlikkust raudteeliiklusega kaasnevatest võimalikest ohtudest ja õiguspärasest käitumisest raudteel. OLE eesmärk on vähendada raudteedel toimuvate liiklusõnnetuste ning nendes hukkunud ja vigastatud inimeste arvu. OLE liikmed on AS Eesti Raudtee, AS EVR Cargo, Edelaraudtee Infrastruktuuri AS ja AS GoRail.