Haiglate liit pöördus streigi lõpetamiseks riikliku lepitaja poole

 (85)
Haiglate liit pöördus streigi lõpetamiseks riikliku lepitaja poole
Urmas SuleFoto: Siim Lõvi

Eesti haiglate liit pöördus täna pärast Eesti arstide liidu ja Eesti tervishoiutöötajate kutseliidu poolt kollektiivleppes pakutud tingimuste tagasilükkamist riikliku lepitaja poole, et töötüli lahendamisele lähemale jõuda.

“Haiglate liit on teinud kollektiivleppe pakkumise vastavalt haigekassa antud volitustele ja läbirääkimistel jõutud seisukohtadele – see on haiglate liidu hinnangul parim võimalik kompromiss. Streikijate soov saada kogu palgatõus ühe aastaga, mitte pakutud kahe aasta jooksul on põhiline sisuline erimeelsus. Pöördusime lepitaja poole, et võimalikult peatselt streik lõpetada,” ütles haiglate liidu juhatuse esimees Urmas Sule.

Haiglate liidu pakutud leppes pakutakse arstide töötasu alammääraks 1. jaanuarist 2013 7,6 eurot tunnis (arvestuslikult 1276,8 eurot kuus) ja alates 2014. aastast 8 eurot tunnis (1344 eurot kuus). Õdede, ämmaemandate ja tervishoiu tugispetsialistidele on töötasu alammääraks alates 2013. aastast pakutud 4,2 eurot tunnis (arvestuslikult 705,6 eurot kuus) ja 2014. aastast 4,5 eurot tunnis (756 eurot kuus). Hooldustöötajatele pakuti alates 2013. aastast 2,4 eurot tunnis (arvestuslikult 403,2 eurot kuus) ja alates 2014. aastast 2,6 eurot tunnis (436,8 eurot kuus).

“Haiglate liit võttis leppe pakkumises enda kanda residentide täiskoormusel tööaja tasustamise riski ning pakkus välja ka töökoormuse normatiivide väljatöötamise ajakava. Töökoormuste muutmine vajab erialati põhjalikumat arutelu ja see on ka Haigekassa eelarve küsimus. Haiglate liidu hinnangul ei peaks töökoormust puudutavate otsuste langetamiseks streikima, kui põhimõtteline konsensus on saavutatud,” lisas Urmas Sule.

Haiglate liidu 12. oktoobril saadetud kollektiivlepingu projekt sisaldas haigekassa poolt pakutud töötasu alammäära tõusu ja tervishoiutöötajate koormuste vähendamist. Eesti Arstide Liit ja Eesti tervishoiutöötajate kutseliit lükkasid täna pakkumise tagasi, tehes küll ettepaneku läbirääkimisi jätkata. Töötasu alammäärade tõstmise ning statsionaarses ravis tervishoiutöötajate töökoormuste vähendamise osas puuduvad haiglate liidul volitused, kuna kõik edasised pakkumised peavad olema kajastatud ja otsustatud haigekassa eelarves.