Haigekassa rikkus põhiseadust

 (8)

Riigikohtu üldkogu tunnistas põhiseadusevastaseks haigekassa õiguse nõuda sotsiaalmaksuvõlglaselt sisse ravikindlustushüvitised.

Riigikohus tunnistas oma otsusega põhiseadusevastaseks 2001. aasta 1.jaanuarist kuni 2002. aasta 1. oktoobrini kehtinud Eesti haigekassa seaduses vastava sätte, teatas BNS-ile riigikohtu pressiesindaja.

Selle sätte järgi oli haigekassal õigus nõuda sotsiaalmaksuvõlglaselt sisse kindlustatule makstud ravikindlustushüvitised. Lisaks pidi võlgnik tasuma sotsiaalmaksuvõla. Sätte eesmärk oli tagada haigekassale ülesannete täitmiseks vajalik raha.

Riigikohus leidis, et tegemist oli kohustusega, mis kitsendas inimese põhiõigust vabalt vallata, kasutada ja käsutada omandit.

Põhiseaduse järgi peavad põhiõiguste piirangud olema tasakaalus seatud eesmärgiga, kuid võlgniku kohustus tasuda sotsiaalmaksule lisaks prognoosimatu suurusega ravikindlustushüvitist seda ei ole.

Põhiseadusest tulenev kohustus korraldada ravikindlustust on pandud haigekassale. Ravikindlustussüsteemi rahastatakse sotsiaalmaksust.

Vaidlustatud sätte kehtimise ajal tagasid sotsiaalmaksu riigikassasse laekumise maksukorralduse seadus, haldusõiguserikkumiste seadustik ning kriminaalkoodeks.

Riigikohtu hinnangul oli riigi maksuregulatsioonil piisaval hulgal vahendeid, et sundida sotsiaalmaksuvõlglasi oma kohustusi täitma, ning seetõttu ei olnud Eesti haigekassa seaduses sätestatud abinõu haigekassa tegevuse rahastamiseks vajalik.