Haigekassa 2011. aasta eelarve läbis esimese lugemise


Haigekassa 2011. aasta eelarve läbis esimese lugemise
Foto: Ilmar Saabas

Haigekassa nõukogus läbis esimese lugemise 2011. aasta ravikindlustuse eelarve. Järgmise aasta eelarve esialgseks tulude suuruseks on planeeritud 11 223 miljonit krooni, kulusid on aga hetkel prognoositud 11 579 miljoni krooni eest.

Jaotamata tulemit plaanitakse kasutusele võtta vähemalt 346 miljoni krooni, teatas haigekassa.

Haigekassa juhatus tegi nõukogule ettepaneku tõsta üldarstiabi teenuste piirhindu täiendavalt kaks protsenti. "Perearstidele lisaraha andmine on vajalik, et parandada üldarstiabi kättesaadavust," ütles haigekassa juhatuse esimees Hannes Danilov.

Nõukogu esimehe sotsiaalminister Hanno Pevkuri arvates on perearstide rahastamise suurendamine väga tähtis. „Meie jaoks on oluline, et inimesed saaksid ägeda haigusega oma arsti juurde samal päeval ja et järjekorrad perearsti juurde ei pikeneks. Samuti on perearstide koormus viimasel ajal tõusnud ning tugev esmatasand on arstiabi üldist kvaliteeti silmas pidades ülioluline," märkis Pevkur.

Lisaks kinnitas nõukogu nii tervishoiuteenuste kui meditsiiniseadmete uue loetelu, mis hakkavad kehtima 1. jaanuarist 2011. Haigekassa juhatus tegi ettepaneku lisada tervishoiuteenuste loetellu 25 uut teenust, mis parandavad näiteks kaasaegsete bioloogiliste ravimite ja onkoloogilise ravi kättesaadavust. Meditsiiniseadmete loetelu täiendati glükomeetri testiribade, stoomihooldusvahendite ja insuliinipumpade tarvikute osas.

Nõukogu kinnitas ka aastateks 2011-2013 tervise edendamise ja haiguste ennetamise prioriteedid. Järgnevatel aastatel pöörab haigekassa suuremat tähelepanu eelkõige südame- veresoonkonna haiguste ja pahaloomuliste kasvajate ennetamisele ning varajasele avastamisele; kodu- ja vaba aja vigastuste ning mürgistuste ennetamisele; samuti laste tervislikule arengule ja patsientide teadlikkuse tõstmisele.

Ravikindlustuse eelarve teine lugemine toimub 26. novembril.