Haapsalu lastekodu lapsed on leidnud kohad Läänemaa hoolekandeasutustes


Haapsalu lastekodu lapsed on leidnud kohad Läänemaa hoolekandeasutustes
Foto: Ilmar Saabas

Tänaseks on Haapsalu Noortekodus 21 last, Haapsalu Sanatoorse Kooli õpilaskodusse on paigutatud seitse last, Haapsalu Neuroloogilisse Rehabilitatsioonikeskusesse neli last ja kaks last on Vidruka Kooli õpilaskodus. Laste olukord on turvaline, tagatud on kõik eluks vajalik.

Lastele, lastekodu personalile ja lahkunute peredele on toeks erinevad nõustamist ja hingeabi pakkuvad organisatsioonid. Nõustamisega tegelevad Läänemaa Kriisiabikeskus, Läänemaa Laste ja Noorte Nõustamiskeskus, Laste ja Noorte Kriisiprogramm ja Läänemaa Ohvriabi. Ühendust on võetud ohvriabi organisatsioonidega ka teistes maakondades ning kohalike omavalitsustega, et peresid ka kohtadel toetada, teatas Läänemaa maavalitsus.

Põlengus kannatanud kasvatajate tervislik seisund paraneb.

Tulekahjust päästetud vara sorteeritakse ning paigutatakse erinevatesse ladudesse Haapsalus. Kasutusel on Haapsalu linnavalitsuse ja Lääne maavalitsuse poolt võimaldatud pinnad ja seda nii külma kui sooja laopinnana.

Täna kohtuvad Lääne maavanem Neeme Suur ning endised Lääne maavanemad Jaanus Sahk ning Sulev Vare, et arutada Haapsalu lastekodu hoone taastamisega seotud asjaolusid ja lahendusi.

Nädala lõpus toimub lastekodu kasvandike, kasvatajate ning perede ühine mälestusüritus. Hukkunud lapsed maetakse perekondade ja lähedaste poolt nende kodukohtades. Matusetseremoonia on perekondlik sündmus ning hukkunu perekond korraldab lapse matused vastavalt oma soovidele. Vanemateta hukkunute eestkostjaks on kohalik omavalitsus, mis ka ühtlasi matusetseremoonia korraldab. Sotsiaalministeerium tagab matmiskulude katmise. Kulude katmise kohta saavad hukkunute lähedased täpsemat infot kohalikust maavalitsusest või omavalitsusest.

Leinajatel on õigus matused läbi viia meedia ja avalikkuse tähelepanuta.

Sündmuse kriisikomisjon viimane istung toimus eile ning komisjon koguneb järgmisel korral reedel, 25. veebruaril.