Gustav Adolfi Gümnaasiumi lapsevanemad kinkisid koolile bussi

 (11)
Gustav Adolfi Gümnaasiumi lapsevanemad kinkisid koolile bussi
Foto: Madis Kallas

Gustav Adolfi Gümnaasiumi vanematekogu teatas, et lapsevanemad ostsid kooliperele 18-kohalise Mercedes Benz Sprinter bussi.

Buss on kooli värvides ja sümboolikaga. Grafiito-stiilis kujundus on õpilaste valitud ja noortepärane, kusjuures see kujundus loodi ühe GAG lapsevanema juhtimisel.

Pidulik bussi üleandmine toimub täna kell 18 toimuval lastevanemate koosolekul GAG peamaja Mederi saalis. Bussi presenteeritakse vahetult enne lastevanemate koosolekut kooli ees. Koolivärvides bussi on võimalik näha kooli ees juba alates kella 16.

"Koolielus tuleb õpilastel pidevalt sõita spordi- ja ainevõistlustele, õppekäikudele ja kontserdile-teatrisse. Samuti tuleb õpetajatel ette töölähetusi suuremate gruppidena. Arutades kooli juhtkonnaga, otsustati proovida, kui palju teeks koolielu operatiivsemaks, mugavamaks ja ökonoomsemaks, kui kooli kasutuses oleks oma buss," ütles GAG vanematekogu esimees Rando Antsmäe.

"Nii panidki kümmekond lapsevanemat rahad kokku, lõid Gustav Adolfi Sihtasutuse juurde bussifondi ja ostsid koolibussi," lisas Antsmäe. Buss on sihtasutuse omandis ja ei kuulu kooli bilanssi. Samuti ei kaasne koolile seoses bussi ülalpidamisega lisakulusid. Kogu bussi käitamine kaetakse bussifondist.

Bussijuhti tööle ei palgata, sõitma hakkavad vahetustega ja vabatahtlikkuse alusel D-kategooriat omavad lapsevanemad ise. "Küllap leidub iga klassi kohta vähemalt üks isa või vanaisa, kes omab D-kategooria juhiluba. Vaatame, kuidas vabatahtlikud kaasa tulevad, kuid meie kogemuse järgi on vanemad hea meelega õpilastele ja koolile abiks," lausus Rando Antsmäe lootusrikkalt.

"Soovime lapsevanematena oma vabatahtlikkusele põhineva heategevusega kutsuda kooliperet ja kogu ühiskonda mõistma, et on oluline teha vahet koolile vabatahtlikult antaval toetusel ja nn varjatud õppemaksul. Varjatud õppemaksu ei saa ega peagi pidama lubatavaks. Kehtiva seaduse järgi peab õppeprogrammi järgne õppetöö saama korraldatud riigi ja koolipidaja poolt antavate vahenditega. Siiski ei ole õige lugeda mis tahes vormis kooli tegevuste vabatahtlikku toetamist automaatselt varjatud õppemaksu maksmiseks. Loodame, et viimasel ajal meedias ulatuslikult käsitlemist leidnud selleteemalised arutelud ei vähenda inimeste tahet toetada Eesti koolide tegevusi ning seeläbi ka Eesti haridusmaastikku tervikuna," ütles Antsmäe.