GRAAFIKUD: VAATA, kui palju naaberriigid Euroopa Komisjoni skeemi järgi põgenikke vastu peavad võtma!

 (170)
Põgenikelaager
PõgenikelaagerFoto: Xinhua, Xinhua/Sipa USA

Eesti peab lähema kahe aasta jooksul kahe erineva skeemi käigus vastu võtma 1064 põgenikku ja varjupaigataotlejat, kui Euroopa Komisjoni plaan heakskiidu saab. Vaata aga, kui palju peavad põgenikke vastu võtma naaberriigid!

Euroopa Komisjon teeb ettepaneku kasutada Itaalia ja Kreeka abistamiseks esmakordselt hädaolukordadele reageerimise mehhanismi, mida kohaldatakse rahvusvahelist kaitset vajavate Süüria ja Eritrea kodanike suhtes, kes saabusid Itaaliasse või Kreekasse pärast 15. aprilli 2015 või saabuvad pärast mehhanismi käivitamist.

Järgmise kahe aasta jooksul tuleks muudesse ELi liikmesriikidesse ümber paigutada kokku 40 000 inimest, kellest Eestisse on praeguse seisuga plaanis saata 443 varjupaigataotlejat Itaaliast ja 295 Kreekast. Liikmesriigid saavad iga nende territooriumile ümberpaigutatud isiku eest 6 000 eurot.

Selgituseks: Kreekast ja Itaaliast tulevad põgenikud on need, kes on juba tulnud Euroopasse (kokku neid vastavalt 16 000 ning 24 000). Euroopa liit jagab need pagulase relokatsiooni programmiga ümber. Ligi 20 000 inimest on aga need, kes on saanud pagulasstaatuse, kuid Euroopasse veel jõudnud ei ole. Nemad jagatakse asustamisprogrammiga riikide vahel. Samuti tuleb mainida, et osad riigid ei osale kõigis programmides (näiteks Inglismaa, Taani ja Iirimaa).

Seotud lood: