GRAAFIKUD | Kõige aktiivsemad liikmemaksu tasujad on EKRE-s

 (79)
Annetuste poolest sai mullu rikkaimaks Keskerakond
Raha
RahaFoto: Oliver Tsupsman

2019. aasta agaraimad liikmemaksu tasujad olid Eesti Konservatiivsest Rahvaerakonnast. Annetusi sai aga kõige rohkem peaministri partei.

Liikmete aktiivsus

Aktiivseimad liikmemaksu maksjad on 8851 liikmega EKRE-s, kus on aasta peale parteisse kuulumise tasu maksnud 1210 inimest ehk 13,7% erakonna liikmeskonnast. Nende liikmemaksude aritmeetiline keskmine on 13,1 eurot, kuid enamus on maksnud 12 või 24 eurot aasta peale. Vaid mõni üksik maksis eelpoolmainitust erineva summa. Kokku sai EKRE liikmemaksudena 15 859 eurot. Eelmisel aastal liikmemaksu sada parteilast rohkem ja kokku saadi 17 288 eurot.

Sotside 5367 liikmest on lõivu tasunud 649 inimest, mis moodustab 12% nimekirjast. Nende keskmiseks annetuseks oli 28,7 eurot, seega sai erakond liikmemaksudena 18 630 eurot. Suurimad summad ühe isiku poolt olid lausa kolmekohalised aasta kohta, mis selgitab kahekordselt suuremat keskmist EKRE suhtes, kelle liikmemaksu poliitika on nähtavasti stabiilsem. Aasta varem said sotsid liikmemaksu 799 inimeselt kogusummas 25 853 eurot.


14 683 liikmega suurimas parteis Keskerakonnas oli liikmemaksu tasujaid mullu 1738, mis moodustab 11,8% keskerakondlastest. Julgelt üle poole parteilasi maksid seal aasta peale ühe euro, ent kõrgematel positsioonidel olevate parteilaste mitme tuhande eurosed liikmetasud tõstsid aritmeetiliselt keskmiseks annetuseks 17 eurot annetaja kohta aasta peale.

Seotud lood:

Kokku saadi seega liikmemaksudena 29 473 eurot. Kui sealt maha arvutada kaheksa heldeimat liikmemaksu maksjat, kes juba riigi või pealinna palgal on, jääks alles vaid pool kogusummast ja keskmine annetus langeks 8,5 euro peale aastas. Keskerakonnas maksis 2018. aastal liikmemaksu 3198 inimest - toona saadi kokku 64 469 eurot.


Pea 12 000 liikmega Reformierakonnas tasus eelmisel aastal liikmemaksu 7,7% kogu seltskonnast. 906 inimest tasusid liikmemaksu kokku 12 098 eurot, enamasti oli maksu suuruseks 10-20 eurot aastas. Aritmeetiliseks keskmiseks sedapuhku 13,4 eurot. Reformierakonnas oli liikmemaksu tasujaid 2018. aastal 1658.

Kõige laisemad liikmemaksu tasujad on Isamaa erakonnas, kus 8067 liikmest tasusid lõivu vaid 316 inimest ehk 3,9% nimekirjast. Küll aga avaldab muljet Isamaa annetuste keskmine, mille on partei ministrid ja Riigikogu liikmed helde käega 80,9 euroni tõstnud. Ülejäänud ligi 300 liikmemaksu tasunu aastane makse oli 20-40 euro ümbruses.

Isamaa erakonnas liikmemaksu maksjate arv oli väike ka aasta varem. 2018. aastal maksis liikmemaksu seal 407 inimest kokku 7275 eurot.

Annetusi sai kõige rohkem Keskerakond

Annetuste poolest oli mullu edukaim Keskerakond, mis sai 289 heldelt inimeselt kokku 843 363 eurot. Annetustega hiilgas eelmisel aastal ka Isamaa, kes sai kõigest 121 annetajalt kokku 763 780 eurot. Reformierakonnal oli näiteks annetajaid üle 200 võrra rohkem, ent tulu neilt pisut alla 100 000 võrra väiksem.

Kõige vähem sai aga annetustena raha EKRE, mis on jätab konservatiivide mulluse kogutulu parlamendi parteidest väikseimaks. Sotsid aga kompenseerisid kogutulu suure, üle poole miljoni euro suuruse pangalaenuga. Ilma selleta oleks nende rahaline võimekus üsna sarnane EKRE-ga.

Reformierakonna viis kogutulu arvestuses liidriks suur esindatud parlamendis, mis neile võimsa riigipoolse toetuse tagab.