GRAAFIK | Viimaste aastatega on oluliselt sagenenud lapsporno valmistamine ja laste seksuaalne ahistamine

 (46)
Perekond
Pilt on illustreerivFoto: Meisi Volt

Justiitsministeeriumi statistika kohaselt on lapse ülalpidamiskohustuse rikkumiste arv aastast 2009 järjekindlalt langenud, ent lapsporno valmistamise juhtumite arv aastast 2016 oluliselt kasvanud.

Kui aastal 2009 oli lapse ülalpidamiskohustuse rikkumisi 341, siis aastal 2016 oli neid 135, tunamullu 63 ja mullu vaid 46.

Murettekitav on aga areng juhtumite osas, mis puudutavad lapsporno valmistamist ja selle võimaldamist. Aastani 2014 püsis selliste juhtumite arv stabiilselt alla 80, kuid seejärel toimus hüpe ja aastal 2015 registreeriti juba 120 ja aasta hiljem 118 sellist juhtumit. Sealt edasi on kiire kasv jätkunud, ulatudes tunamullu 144 ja mullu 179 lapsporno valmistamise või selle võimaldamise juhtumini.

Alaealise prostitutsioonile kallutamise juhtumite osas olid kolm musta aastat 2015, 2016 ja 2017, mil selliseid juhtumeid registreeriti vastavalt 63, 59 ja 67. Ent eelmisel aastal oli alaealise prostitutsioonile kallutamise juhtumeid juba enam kui poole vähem, täpsemalt 28.

Ka lapseealise seksuaalse ahistamise juhtumite arv on üldjoontes kasvanud, ulatudes ülemöödunud aastal tervelt 130 juhtumini. Aastal 2016 ja mullu olid vastavad näitajad vastavalt 90 ja 92, mis on samuti kümne aasta lõikes oluliselt kõrgem kui enne aastat 2015.

Paraku on kasvutrendis ka alaealiste alkoholi tarvitamisele kallutamiste arv. Aastatel 2008–2013 püsis see stabiilselt alla 30, ent pööras seejärel kiirele kasvule ja ulatus kolm aastat hiljem juba 115 juhtumini. Sellele järgnes õnneks mõningane langus.

Kasvutrendis on olnud ka kõige rängemate kuritegude hulka liigituv laste seksuaalne ärakasutamine. Nende juhtumite arv püsis aastani 2013 allpool 20 juhtumi piiri, kuid hakkas siis samuti kiiresti tõusma ja ulatus aastal 2016 kokku 56 juhtumini.

Siiski ei pruugi see pigem kurb statistika tähendada, nagu oleks laste suhtes toime pandud süütegude arv sedavõrd palju kasvanud, vaid oma osa võib anda ka teadlikkuse tõus ja tõsiasi, et varasemast rohkem teateid süütegudest jõuab ka politsei ja prokuratuurini.