GRAAFIK | Venelaste arv Eestis langeb palju kiiremini kui eestlaste oma

 (338)
Lasnamäe jaanituli 2017
Foto on illustratiivneFoto: Rauno Volmar

Eestis on järjekindlalt kasvamas eestlaste osakaal. Selle üheks põhjuseks on mitte-eestlaste suur väljaränne, eriti 90. aastatel. Samas on ka eestlaste loomulik iive mitte-eestlastest parem.

Eestlaste osakaal sündidest on aastakümneid olnud suurem kui eestlaste osakaal rahvastikust.

Järgmine graafik näitab, et eestlaste loomulik iive on mitte-eestlaste omast oluliselt parem. Peale taasiseseisvumist langes kõigi rahvuste loomulik iive kivina, aga olukorra stabiliseerudes paranes eestlaste olukord palju enam kui mitte-eestlaste olukord. Aastatel 2008-2012 oli eestlaste loomulik iive positiivne, sellal kui venelastel oli see kogu taasiseseisvumise perioodi negatiivne ehk inimesi suri rohkem kui sündis. Venelaste negatiivne loomulik iive on seda hullem, et neid on eestlastest mitu korda vähem.

Mitte-eestlaste arvukus vähenes Eestis viimase 25 aasta jooksul peamiselt väljarände tõttu kolmandiku võrra. Eestlaste arv langes samal ajal vaid kuus protsenti.