GRAAFIK | Vaata, millised olid tänavu menukaimad erialad kõrgkoolides ning kuhu esitati kõige vähem avaldusi

 (86)

Enamustes kõrgkoolides on praeguseks sisseastumise avalduste esitamise periood lõpule jõudmas. Delfi tegi kokkuvõtte ja graafiku, reastades menukaimad erialad. Andmetes ei ole arvestatud doktoriõpesse esitatud avaldusi.

Kokku esitati Tartu Ülikooli bakaleureuse ja magistriõppesse üle 11 000 avalduse. Kõrghariduse esimesel astmel on viimastel aastatel jätkuvalt kõige rohkem avaldusi esitatud arstiteaduse õppekavale ja magistriõppes soovitakse konkurentsitult enim õppida infotehnoloogiat.

Bakalaureuseõppes õppimiseks esitati enim avaldusi arstiteaduse õppekavale 634 avaldust, järgnevad tarkvaratehnika 273 avaldust ja informaatika 210 avaldust.

Magistriõppes õppimiseks esitati enim avaldusi kolmele IT-õppekavale: eestikeelse õppekava infotehnoloogia mitteinformaatikutele alusel õppimiseks 330 avaldust, tarkvaratehnika õppekava alusel õppimiseks 273 avaldust ja ingliskeelse informaatika õppekava alusel õppimiseks 210 avaldust.

Kõige vähem avaldusi laekus klassikalises filoloogias, muusikas ja pärandtehnoloogias.

Tallinna Ülikooli esitati kokku 7324 avaldust. Enim avaldusi kõrghariduse esimesse astmesse esitati psühholoogia erialale 398 avaldust. Teisel kohal troonib haldus- ja ärikorraldus 375 avaldust ning järgneb alushariduse pedagoogi eriala 260 avaldust.

Magistriõppes oli suurim arv avaldusi esitatud organisatsioonikäitumise erialale 148 avaldust, järgnevad sotsiaalpedagoogika ja lastekaitse 138 avaldust ning eripedagoognõustaja 99 avaldust.

Seotud lood:

Kõige vähem avaldusi said interdistsiplinaarsed sotsiaalteadused, õigusteadus, kommunikatsioonijuhtimine ning antropoloogia.

Tallinna Tehnikaülikoolile esitati kokku 6571 avaldust. Esikohta troonib ärindus, kuhu laekus 596 avaldust. 370 avaldust sai rakenduslik majandusteadus ning sellele järgneb 356 avaldusega avalik haldus ja riigiteadused.

Magistriõppes sai enim avaldusi infosüsteemide analüüs ja kavandamine 173 avaldusega, juhtimise ja turunduse erialalae laekus 149 avaldust ning ärirahandus ja majandusarvestus sai kokku 138 avaldust.

Kõige vähem avaldusi laekus kalanduse tehnoloogiate majandamise ja juhtimise erialale, meretehnika ja väikelaevaehitusele. Samuti said kõige vähem avaldusi maapõueressursid, rakendusfüüsika disaini- ja tehnoloogia tulevik.

Eesti maaülikooli laekus kokku 2408 avaldust. Bakaleureuseõppes olid popimateks erialadeks maamajanduslik ettevõtlus ja finantsjuhtimine (273 avaldust), keskkonnakaitse (231 avaldust) ning toiduainete tehnoloogia, kuhu laekus 138 avaldust.

Magistriõppes oli esikohal tänavu samuti majandusarvestus ja finantsjuhtimine, kuhu laekus 95 avaldust, järgnevad ökonoomika ja ettevõtlus 55 avaldust ning linna- ja tööstusmaastike korraldus.

Vähim avaldusi laekus kalanduse, vesiviljeluse ning ergonoomika erialadele.

Andmed on esitatud 5.07.2018 seisuga ning võetud portaalist sais.