GRAAFIK | Kümme Eesti kultuuriasutust on eluohtlikud: kõige kehvemas seisus on Draamateater ja telemaja

 (65)
Ministeerium kasutab ohtlike hoonete remondiks üle 1 770 660 euro
Eesti Draamateater
Eesti DraamateaterFoto: Ilmar Saabas

Kultuuriministeeriumi valitsusala kõige eluohtlikumad hooned on Eesti Rahvusringhäälingu telemaja ning Eesti Draamateater.

Kultuuriministeerium on selleks aastaks plaaninud üle 1 770 660 euro, et remontida oma valitsusalasse jäävaid ohtlikke hooneid. Nimistus on kümme hoonet, mille olukord on hinnatud eluohtlikuks, lisaks on ministeeriumil kavas mitmes kultuuriasutuses remonditööd, millega plaanis likvideerida ohud vara säilimistele ja kõrvaldada asutuste häirivad töötingimused.

Neist kõige suuremate puudustega on ERR-i telemaja, mille remondiks on eraldatud 196 296‬ eurot ja millega on kavas välja vahetada telestuudiote lae konstruktsioonid ja tõstemehhanismid, mis valmisid juba 1973. aastaks, kuid võivad amortiseerumise tõttu igal ajahetkel laes oleva raske teletehnikaga alla kukkuda. Lisaks on kavas hoonesse paigaldada tuletõkkeuksed ning uus telemaja ATS süsteemi keskus.

Ka üle saja aasta vanune Eesti Draamateatri hoonet kimbutavad mitmed eluohtlikud puudused. Näiteks on teatrihoone sajandivanuse paekivist trepiastmed kriitiliselt kulunud ja osa trepimarsside toestusest vajunud. Draamateatri poolt tellitud ekspertiisi järgi on osa treppe eluohtlikud. Ministeerium on "tänaste Eesti soojade ilmade" tõttu eluohtlikuks hinnanud ka Draamateatri väikese saali, kus palavate ilmadega "ei ole ime kui mõni publikust inimene õhupuuduse ja kõrge temperatuuri tõttu minestab." Väikese saali kapitaalremondiks on eraldatud 120 000 eurot.

Problemaatilised teatrihooned on veel rahvusooper Estonia ja Vene Teater. Esimese puhul on probleemiks puudulik lae ventilatsioon, mis avaldab pikaajalisel kokkupuutel tervisele kahjulikku mõju, Vene teatris on vajalik välja vahetada tuletõrjevee pumbajaama torustikud.

Muuseumitest on eluohtlike puudujääkidega Tallinna vanalinnas asuv Eesti Ajaloomuuseum, mille probleemiks on fassaadi varisev krohv ja karniisid ning Eesti Vabaõhumuuseumi puidutöökoda oma kohati varisemisohtliku laega.

Elule ohtu kujutav hoone on ka Eesti Rahvusraamatukogu. 19 000 euro eest on plaanis korrastada hoone nõukaaegsed plekist ripplaed, mis on osaliselt varisemis- ja eluohtlikud. Samuti avalike koridoride amortiseerunud ja nõuetekohaselt maandamata valgustid. Viimaste kohta on tehtud ka ühel korral ettekirjutis ning varisemisoht ühel korral juba realiseerunud.