GRAAFIK | Kui hästi sooritati sel korral lõpueksameid? Vaata ja võrdle möödunud aastaga!

 (29)

2018. aasta riigieksamite esmased tulemused on võrreldes eelmise aastaga kokkuvõttes paranenud.

Eesti keele eksamit tegi 6529 eksaminandi. Ükski eksami sooritanutest läbi ei kukkunud. Maksimum tulemuse ehk 100 punkti saavutas sel korral 3 õpilast ning ükski eksami sooritanutest läbi ei kukkunud, minimaalselt saadi 5 punkti.

Eesti keele teise keele riigieksamit tegi sel aastal kokku 2037 õpilast. Sel aastal saavutas B2-taseme 1245 õpilast ehk 61,1 protsenti eksaminandidest. Võrdluses eelmise aastaga saavutas sel aastal B2 taseme 7,4 protsenti rohkem õpilasi.

Matemaatikas oli õpilastel võimalik sooritada kas kitsal või laial kursusel põhinev matemaatika riigieksam. Kitsa matemaatika eksami valis 3707 ja laia matemaatika eksami 4116 eksaminandi.

Võõrkeeleeksamina võisid õpilased teha inglise keele riigieksami või sooritada prantsuse, saksa või vene keele rahvusvahelise eksami.

Õpilastel oli võimalus esitada ka tunnistus haridus- ja teadusministeeriumi poolt tunnustatud rahvusvahelise inglise, prantsuse, saksa või vene keele eksami sooritamise kohta vähemalt B1-tasemel, millega loeti kohustuslik võõrkeele riigieksam sooritatuks.
Tunnistuse esitamise võimalust kasutas tänavu 1195 õpilast.

Prantsuse keele rahvusvahelist eksamit, mis on võrdsustatud riigieksamiga tegi 142, saksa keele eksamit 174 ning vene keele eksamit 296 õppurit.

Sel aastal sooritas riigieksameid 9161 eksaminandi.