GRAAFIK: Haaberstisse tuleb foorjuhitud ringristmik ja viadukt

 (53)

Tallinna linnavalitsuse teede juhtkomisjon valis Haabersti ristmiku rekonstrueerimise parimaks eskiisprojektiks lahenduse, mille järgi rajatakse Paldiski maantee suunale viadukt ja olemasolev ristmik rekonstrueeritakse fooridega ringristmikuks.

Haabersti ristmiku rekonstrueerimise eesmärk on rajada igasse suunda jalg- ja jalgrattateed ning leevendada negatiivseid keskkonnamõjusid, muuhulgas liikluse sujuvamaks muutmise kaudu. Samuti on plaanis välja ehitada bussirajad, et ühistranspordile eelisõigus luua.

Plaani järgi ehitatakse ringristmikule viadukt, mille lisamine loob komisjoni kinnitusel ristmikul kindla eelise Paldiski maanteel Keila–Tallinna ja Tallinna–Keila suuna liiklusele, suurendab nende suundade liiklusohutust ja vähendab ajakulu.

„Eskiisis on projekteeritud tunnelid Ehitajate tee alla ning Paldiski mnt linnapoolse lõigu alla, mis on jalakäijate suurimad liikumisteed. Projekteeritud viadukti tõttu on tunnelist väljumisel nähtavus vähenenud Paldiski maanteest põhja pool paikneval tunneli suudmel,” nendib abilinnapea Kalle Klandorf komisjoni seletuskirjas.

Rekonstrueeritav objekt asub Tallinnas Haabersti linnaosas ja hõlmab olemasoleva Paldiski maantee, Ehitajate tee ning Rannamõisa tee ristmikku. Projekti juurde kuulub ka Paldiski maantee ja Ehitajate tee rekonstrueerimine minimaalses ristmiku toimimiseks vajalikus mahus ning Rannamõisa tee rekonstrueerimine kuni Lõuka tänava ristmikuni.

Seotud lood:

Projekt täidab „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020” (Rakenduskava) prioriteetse suuna „Jätkusuutlik transport” meetme „Üleriigiliste ja rahvusvaheliste ühenduste arendamine” eesmärki, parendada transpordi ühendusi ja elanike liikumisvõimalusi ning samaaegselt toetada ka ettevõtlust.”

Haabersti liiklussõlme rekonstrueerimiseks ja Rannamõisa tee laienduse ehitamiseks on Tallinna linnal vajalik seada Tallinna linna kasuks isiklikud kasutusõigused Rannamõisa tee 4c, Kaeravälja tn 3 ja Haabersti tn 1 kinnistutele, omandada Rannamõisa tee 1a ja Riigimaa 39 kinnistute osad ning korrigeerida Tallinna linna omandis olevate Ehitajate tee 150 // Paldiski mnt 145 ja Ehitajate tee 152 kinnistute piire.

Rannamõisa tee 4c, Kaeravälja tn 3 kinnistutele Tallinna linna kasuks tasuta isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemiseks ning Rannamõisa tee 1a kinnistu osa tasuta omandamiseks on vastavad Tallinna linnavalitsuse korralduste eelnõud kinnistute omanikele kooskõlastamiseks saadetud.

Samuti on edastatud keskkonnaministeeriumile kiri Riigimaa 39 kinnistu osa Tallinna linnale tasuta võõrandamise taotlemise kohta.