Gonsiori tänav rekonstrueeritakse välisprojekti abiga

 (11)
Eka Krunt September 2013
Gonsiori tänavFoto: Tanel Meos

Tallinna linnavolikogu tänasel istungil võeti vastu otsus linna osalemiseks Ühtekuuluvusfondi välisprojektis, mille . tulemusel ehitatakse ümber Gonsiori tänava koridor ja liiklusruum jagatakse ümber ühistranspordi kasuks. Lisaks rajatakse jalg- ja jalgrattateid ning rekonstrueeritakse tänavavalgustust.

Projektiga „Gonsiori tänava rekonstrueerimine Tallinnas“ kavandatakse ühe suuna liiklus eratranspordile piirata, ehitada välja mõlemasuunalised eraldatud ühistranspordirajad koos ühistranspordipeatuste uuendamisega (mõlemas suunas kaks peatust) ja seeläbi suurendada ühistranspordi ühenduskiirust.

Tallinna linnavalitsuse 2. märtsi istungil kiideti heaks Tallinna linnavalitsuse teede juhtkomisjoni poolt valitud Gonsiori tänava rekonstrueerimise eskiisprojekti parim lahendusvariant, mille kohaselt on Gonsiori tänava linnast väljuval liiklussuunal üks ühissõidukirada ja üks tavaliikluse sõidurada, siseneval suunal üks ühissõidukirada. Kunderi tänaval muudetakse liikluslahendust ning lisaks rajatakse parempööre K. Türnpu tänavalt Tartu maantee kesklinna suunale.

Projekti tegevuste kavandatav elluviimise aeg on august 2016 – detsember 2017. Abikõlblik projekti kogueelarve on 6,75 miljonit eurot, millest maksimaalne välistoetus Tallinna linnale on 5,7 miljonit eurot ja projekti omafinantseering miljon eurot.