GoBusi eksjuhti kahtlustatakse Reiljanile pistise andmises

 (137)
Villu Reiljan
Foto: DELFI

Endine keskkonnaminister Villu Reiljan avaldas oma advokaadi kaudu uusi maadevahetuse kriminaalmenetlusega seotuid aspekte. Muuhulgas selgub, et GoBusi eksjuhti Aivo Pärna kahtlustatakse Reiljanile pistise andmises.

Seoses maadevahetuse kriminaalmenetlusega teavitab Reiljani advokaat Tarmo Sild avalikkust alljärgnevast:

1. Riigiprokuratuur ei ole seniajani esitanud Villu Reiljanile süüdistust seoses maadevahetusega. Antud asjaolu viitab sellele, et uurimine ei ole olnud tulemuslik ning puudub kohtukõlbulik, seadusviiteline ja tõendatud kriminaalasi. Kui selline siiski peaks Riigiprokuratuuri arvates eksisteerima, palub meie klient teha kiiresti kõik vajalikud toimingud ja saata asi kohtusse.

2. Seoses maadevahetuse kriminaalmenetluse võimaliku ebaõnnestumisega otsivad uurimisorganid uusi võimalusi Villu Reiljani süüstamiseks. Kui alustada uut asja, unustab avalikkus vana. Sellega seoses on esitatud kahtlustus Aivo Pärnale selles, et tema olla nõustunud Villu Reiljani poolt advokaat Tarmo Silla kaudu pistise küsimisega selle eest, et teha Aivo Pärna firmale Rävala 8 müügimenetluses soodsaid otsuseid.

3. Kahtlustus on jabur ja otsitud, kuivõrd keskkonnaminister nõudis Aivo Pärna ja Marcel Vichmanni äriühingutelt müügimenetluse käigus sisse nende pakkumiste tagatised summas 63 miljonit krooni ning pärast tagatiste sissenõudmist müüdi kinnistu Aivo Pärna firmale 380 miljoni krooniga. Riik sai müügimenetluses kokku 443 miljonit krooni; kui Pärn ja Vichmann ei oleks oma pakkumistest taganenud ega püüdnud müügimenetlust nurjata, oleksid nad võinud kinnistu omandada ka vastavalt Vichmanni firma parimale pakkumisele — 426 miljoni krooni eest.

4. Arusaamatu on, miks Aivo Pärn ei informeerinud õiguskaitseorganeid väidetavast pistise küsimisest 2006 aasta suvel. Härra Pärnale esitati kahtlustus nüüd, poolteist aastat hiljem pärast seda, kui hr. Pärn ja tema juhitav äriühing GO Bus on kahtlustatavad korruptsioonis (sh võeti Pärn 48-ks tunniks vahi alla) seoses Lõuna-Eestis reisijaveoteenuse osutamisega. Oleks väga kahetsusväärne, kui selguks, et Aivo Pärnale ja Marcel Vichmannile on pakutud immuniteeti vastutasuks taoliste alusetute väidete esitamise eest. Sellised kokkulepped ei tohiks olla õigusriigis tegutsevate õiguskaitseorganite tööriist.

5. Samuti ei saa välistada, et Vichmanni huvi suunatud sellele, et vahetada välja keskkonnaministeeriumit Rävala 8 kohtumenetlustes esindav advokaadibüroo LEXTAL. Kohtumenetluste käigus lahendatakse küsimus, kas hüvitada härra Vichmanni firmale tema Rävala 8 pakkumise tagatis koos intressidega, kokku vähemalt 63 miljonit krooni.

6. Hoolimata eelpooltoodud ründekatsest jätkame oma klientidele õigusabi osutamist parimal võimalikul viisil ja vastavalt nende soovile.

Riigiprokuratuuri selgitus seoses Rävala kinnistu müügi kriminaaluurimisega

Kriminaalmenetlus Rävala 8 kinnistu müümise asjaolude uurimiseks alustati 2006 aasta suvel. Tegu on eraldiseisva kriminaalasjaga, mis ei ole seotud maavahetustehingute uurimisega.

Kriminaalasja raames on kuriteos kahtlustatavana üle kuulatud üks isik, keda kahtlustatakse karistusseadustiku paragrahv 297 tunnustel pistise andmise lubamises.

Muuhulgas peab prokuratuur vajalikuks selgitada, millistel tingimustel Eestis kehtivad seadused lubavad lõpetada kriminaalmenetluse isiku suhtes, kes aitab kaasa kuriteo asjaolude tuvastamisele.

Kriminaalmenetluse seadustiku paragrahv 205 lubab, et riigiprokuratuur võib kriminaalmenetluse kahtlustatava suhtes tema nõusolekul lõpetada, kui isik on oluliselt kaasa aidanud avaliku menetlushuvi seisukohalt tähtsa kuriteo tõendamisele ja kui ilma selleta oleks kuriteo avastamine ning tõendite kogumine olnud välistatud või oluliselt raskendatud. Riik arvestab igaühe panust kriminaalasjas tõe tuvastamisel, seda nii edasiviiva informatsiooni kvaliteedi, kui kiiruse osas. Nimetatud võimalus kehtib Eestis alates 2004. aastast ning see võeti kasutusele mitmete välisriikide eeskujul, kus selle abil on saavutatud edu organiseeritud ja muu raske kuritegevuse vastases võitluses.

Prokuratuur kohaldab seda seadusest tulenevat võimalust ainult väga tõsiste kuritegude puhul ning peale põhjalikku kaalumist. Tänase seisuga ei ole prokuratuur Rävala 8 kinnistu müügi asjaolude uurimiseks alustatud kriminaalasja raames ühegi isiku suhtes nimetatud seadusesätet rakendanud.