FOTOD | Vihane vastasseis Tartus: ehitajad ütlevad, et valmiv maja on varisemisohtlik, arendaja vastab, et ehitajad joovad ja pressivad välja

 (359)

Möödunud nädala lõpus läks eestikeelne internet ärevile, kui ehitusmees Olle Pärismaa jagas oma sotsiaalmeediakontol pilte ehitusobjektist Tartus Kummeli tänava uuselamurajoonis, kus on näha, et vahelaepaneelide kandepind on liiga väike ja seetõttu konstruktsioon ohtlik.

Piltidelt on näha, et kortermaja vahelaepaneelide kandepind on pelgalt kolm sentimeetrit, samas kui hea ehitustava nõuab, et kandepind peaks olema vähemalt kümmekond sentimeetrit.

Ehitusobjektil allhanke korras töötanud Janno Kahro ja Olle Pärismaa tõdevad, et liiga vähene kandepind selgus pärast esimese paneeli paigaldust, kuid sellest hoolimata käskis ehitusfirma, Tartu Ehitus AS, paneelide paigaldamise lõpuni viia. Kokku pandi paika kuus vahelaepaneeli kahele korrusele.

Tartu Ehitus AS-i projektijuht Üllar Juhanson möönis, et paneelide paigaldamisel ebakõla tõesti avastati, kuid töid siiski ei peatatud. "Enamasti suudetakse probleemid lahendada juba paberil, kuid vahel juhtub ka, et see tuvastatakse alles platsil. Selle konkreetsel juhtumi puhul me tuvastasime monteerimise käigus, et paneelid jäävad veidi lühikeseks. Kuna paneelid ise olid korralikud ja olime veendunud, et tugevdamisega on võimalik tagada konstruktsiooni kõik nõutavad omadused, otsustasime töid mitte seisata," selgitas Juhanson.

Vastuolud jooniste vahel
Arendaja valgustab inimesi ka oma sotsiaalmeediakontol ja selgitab, miks segadus üldse tekkis: "Kummeli 10a hoone konstruktiivse ja arhitektuurse projekti vahel oli erinevus ühe seina paiknemise osas kahel korrusel. Kuivõrd seinad ehitati arhitektuurse joonise järgi, aga paneelid valmistati konstruktsiooniprojekti järgi, tekkis olukord, kus kolm vahelaepaneeli kahel korrusel (kokku kuus paneeli) toetusid kandeseinale vaid kolme sentimeetri jagu."

Seotud lood:

Juhanson ütles Delfile, et needsamad mehed, kes pilte sotsiaalmeedias jagasid, olid ka probleemi lahendamise juures. "Probleemi avastasime 30. oktoobril, mil informeerisime koheselt ka konstruktiivse projekti autorit, kes 1. novembril meile tugevduslahenduse saatis," sõnas Juhanson ja lisas, et 3. novembriks oli probleem lahendatud, sellest hoolimata otsustasid töölised pilte avalikkusega jagada.

Maja tuleks kohe lammutada
Delfiga rääkinud Kahro ja Pärismaa aga ütlesid, et paneelide toetuspind oli niivõrd väike, et koheselt tuli sinna paigaldada ka toed, sest ilma oli olukord objektil eluohtlik. Pärismaa nentis, et teavitas ülemusi mitmeid kordi ohtlikest lahendustest, kuid teda ei võetud kuulda. "Sellepärast me asja suure kella külge panimegi. Maja on varisemisohtlik ja tuleks koheselt maha lammutada," sõnas Pärismaa.

Objektil omanikujärelevalvet tegev insener Meelis Rohtmaa on Tartu linnavalitsuse arhitektuuri ja ehituse osakonda vea parandamisest teavitanud. Lisades, et levitatud pildid on pahatahtlikud ja kallutatud. "Fotod on tehtud peale laepaneelide montaažitööde osas probleemi ilmnemist ning neist ei nähtu tänane tegelik olukord objektil," kirjutab Rohtmaa pöördumises linnavalitsusse.

"Tehtud tööd on järelevalve poolt üle vaadatud, lahendus on heaks kiidetud ning selle kohta on koostatud kaetud tööde akt. Arvestades täiendaid töid puudub Kummeli 10a hoonel deformatsioonide ja varingute oht," lõpetab Rohtmaa oma avalduse.

Tänaseks on Pärismaa töösuhe Tartu Ehitus AS-ga lõppenud. Pärismaa selgitas Delfile, et nii tema kui ka kaastöölised juhtisid mitmeid kordi ehitaja tähelepanu sellele, et paneelide kandepind on liiga väike, kuid sellest ei tehtud välja ning lahkarvamused viisid konfliktini. "Lõpuks me ei jaksanud nendega enam vaielda ja lahkusime töölt," nentis Pärismaa. Olgu öeldud, et Juhansoni sõnul vallandati mehed seetõttu, et viimased ilmusid tööle silmnähtavas alkoholijoobes.

Delfi avaldab Tartu Ehituse ASi projektijuhi Üllar Juhansoni kommentaari muutmata kujul:

Olle Pärismaa FB-postitus on teadlikult vale ning segadust külvav. Tegemist on amatöörliku väljapressimisega ning mulle öeldi otse: „Maksa meile 10000.- ja me lõpetame ära“.

Pildid, mida postituses kasutati on tehtud probleemi ilmnemisel, ning teadlikult enne probleemi likvideerimist. Probleemi lahendamisega tegeles sama brigaad, ehk Olle Pärismaa, Janno Kahro ja Janno Niit. Nad olid teadlikud projekteerija poolt antud tugevduslahendusest.

Probleemi me avastasime 30.10 ning informeerisime sellest koheselt ka konstruktiivse projekti autorit. Tugevduslahenduse saime 1.11 ja probleem lahendati 3.11.

Tõe huvides tuleb lisada, et praeguseks on nende meestega töösuhe lõpetatud. 9.11 hommikul ilmusid osad selle brigaadi liikmed tööle silmnähtavas alkoholijoobes. Seetõttu oli nende tööandja sunnitud kogu brigaadi minema saatma. Hiljem ilmus meeste riidekappidest välja hulgaliselt alkoholitaarat.

Olle Pärismaa tegi oma FB postituse 24.11. Päev varem oli ta saatnud koos kaaslastega kaebekirja Tartu LV Arhitektuuri- ja Ehituse osakonnale. Kuna mulle jäi arusaamatuks meeste motiiv levitada valet ja pooltõdesid, helistasin 25.11 Janno Kahrole, kes oli koos oma kaaslastega, ning üritasin uurida, millest tuleneb nende teguviis ja kas on võimalik see arusaamatus (mida ma sel hetkel arvasin olevat) kuidagi mõistlikult lahendada. Seal üteldi mulle otse - maksa meile 10 tonni, siis lõpetame selle asja ära.

Mis mehega on tegemist, mis elu ta elab ja mis postitusi ta teeb, saab igaüks ise veenduda tema profiili vaadates. See amatöörlik väljapressimise katse on ju omamoodi isegi hale-naljakas. Ehk olekski see teema minu poolt sedasi jäänud, kuid üha suurenev avalik huvi sunnib tõe avaldamisele. Ei ole keeruline tõestada inseneridele, kes järelevalvet teostavad, probleemi lahendatust. Keeruline on hoopis heastada seda maine kahju mida kannatavad arendaja ja peatöövõtja ning rahustada korteriomanikke, kes on teinud äsja oma elu suurima investeeringu. Tuleb kontrollida infot ja allikate tausta, alati!

Mina võin omalt poolt kinnitada, et Kummeli 10a hoone on sama kvaliteetne ning püsib sama kindlana, kui varasemad kuus, sellesse kompleksi, minu poolt ehitatud korterelamut.