FOTOD | Sisekaitseakadeemia sammus uude õppeaastasse marsitaktis

 (6)

1. septembril alustas Sisekaitseakadeemia uut kooliaastat piduliku ühisrivistusega akadeemia lipuväljakul Pirital. Sügisel alustab õpinguid 372 esmakursuslast, neist 30 finantskolledžis, 41 justiitskolledžis, 166 politsei- ja piirivalvekolledžis, 99 päästekolledžis ning 33 sisejulgeoleku instituudis.

„Olete teinud valiku teenida Eesti rahvast ja pühendada oma elu Eesti inimeste turvalisuse kaitsele. Teie otsus on siirast austust väärt, oleme teie üle uhked ja teile tänulikud. Sisekaitseakadeemia kadetilt eeldatakse väga häid teadmisi ja suurepäraseid oskusi, aga ka kindlat ja ausat meelt nii tööl kui kogu elus. Eesti rahvas usaldab meid, olge ka teie nii sõnas kui teos selle usalduse väärilised,“ juhatas õppeaasta sisse Sisekaitseakadeemia rektor Katri Raik.

Tulevasi kolleege tervitasid ka ministrid Andres Anvelt ja Urmas Reinsalu. Siseminister Andres Anvelti sõnul asuvad värsked kadetid õppima väga huvitaval ajal. "Ühest küljest pole elu Eestis olnud kunagi varem nii turvaline kui täna. Samal ajal seisame silmitsi uute ohtudega nagu piirideülene terrorism ja küberkuritegevus," sõnas Anvelt Sisekaitseakadeemia õppuritele. "Teie töö on sellised tulevikuriskid maandada. Homsesse vaatav korrakaitse ja Eesti inimeste turvalisuse tagamine saab juba peagi olema teie kätes."

Justiitsminister Urmas Reinsalu tänas kõiki kadette, kes on otsustanud oma elu siduda Eesti riigi turvalisuse tagamisega. „Eesti vabariik on õigusriik ja teie, kes te olete astunud riigi teenistusse erinevatel sisekaitselistel aladel, olete selle õigusriigi selgroog. Riigi teenimine on südameasi, see pole töö nagu iga teine,“ ütles Reinsalu.

Sisekaitseakadeemia on sisekaitseline kõrgkool, mis tegutseb Siseministeeriumi haldusalas. Sisekaitseakadeemia valmistab kutse-, kõrg- ja magistrihariduse tasemel ette spetsialiste sisejulgeolekuasutustele, sh politseisse, piirivalvesse, päästealale, justiits-, maksu- ja tollisüsteemi. Sisekaitseakadeemial on seni lisaks Tallinnas Pirita asuvale õppehoonele õppekeskused Pärnumaal Paikusel ning Lääne-Virumaal Väike-Maarjas. Sisekaitseakadeemias õpib ligi 900 kadetti ning töötab 230 inimest.