FOTOD: Rohelised tutvustasid valimisprogrammi

 (52)
FOTOD: Rohelised tutvustasid valimisprogrammi
Foto: Tanel Meos

Erakond Eestimaa Rohelised (EER) esitlesid täna oma valimisprogrammi, milles muuhulgas väärtustatakse keskkonda säästvat mõtteviisi, samas ka vajadust muuta Eesti välispoliitika senisest konkreetsemaks.

Eestimaa Roheliste ja vabade kodanike nimekirjas riigikokku kandideerijate teisel kogunemisel kinnitatakse vlimisprogramm, mis sisaldab seisukohti ja lahendusi Eesti kui terviku jätkusuutlikuks edasiliikumiseks.

EER parlamendifraktsiooni aseesimees Marek Strandbergi sõnul sisaldab roheliste valimisprogramm nii uusi kui ka juba varasemalt töös olnud algatusi, nagu näiteks esindusdemokraatia arendused KOV valimiste kogukonnapõhiseks muutmiseks, mis võimaldavad valida seaduslikke külavanemaid; või siis energisäästliku renoveerimise toetused ja elektriautode toetuste süsteemi ja taristute rajamine, mida on toetama asunud ka mitmed teised erakonnad.

Muu hulgas sisaldavad teesid näiteks Eesti välispoliitiliste huvide senisest palju selgema määratluse vajadust, kultuuriministeeriumi vastutusala depolitiseerimist ja ümberorganiseerimist, andes senisest suurema võimu kultuurivaldkonnas tegutevatele organisatsioonidele, debati algatamise vajadust keskhariduse kohustuslikuks muutmise üle, et parandada üldist haridustaset.

Eraldi rõhutatakse kodanikupalga kehtestamise vajadust koos sellele eelneva laiapõhjalise erakondadeülese aruteluga.

Oma valimisplatvormis toovad Rohelised välja ka seisukoha, et on aeg keelustada seksi ost, andmaks ühiskonnale selget signaali, et kaasaegne maailm käsitleb prostitutsiooni kui valdavalt inimväärikust alandavat ja inimsusevastast kuritegelikku äri.

Samuti on välja toodud näiteks loomade piinamise ja julma väärkohtlemise vastu rakendatavate kristusmeetmete karmistamine.