FOTOD | Reidi tee äärest kaotatakse varjendisse ehitatud kodutute punker

 (29)

Tallinna Kesklinna valitsus ja Uus-Hollandi elurajooni arendaja Skinest Arendus OÜ alustasid täna Reidi teega külgneva linnamaa puhastamist võsast ja prügist. Lammutamisele läheb ka maatükil asuv kunagisest varjendist punker.

Kesklinna vanem Vladimir Svet ütles, et Reidi teega külgneval alal asub Uus-Hollandi asumi kõrval hetkel kasutu roheala, kus on aastaid pesitsenud asotsiaalid.

Punkri juures tegelesid üks härra ja proua just väärtuslikumate asjade pakkimise ja minema tassimisega. Punkri taga olevat prügimäge oli kolm töölist juba koristama hakanud.

"Enne uue tänava ja elamukvartali rajamist ei paistnud see üldse linlastele silma. Aja jooksul on sinna tekkinud tõeline prügimägi ning asotsiaalse taustaga inimeste kogunemis- ja elamispaik. On aeg see ala korda teha, prügist koristada ja seal asuv punker lammutada. Järgmisel aastal plaanime alustada selle ala heakorrastamist ja loodame, et tulevikus moodustab see koht osa ühtsest atraktiivsest linnaruumist kõnniteede ja vaba aja veetmise aladega,“ kommenteeris Svet.

Madalmaa tn 2 aadressil asuv 3000 ruutmeetri suurune maa-ala on linnale kuuluv üldkasutatav maa. Ala korrastamise initsiatiiv lähtus nii Kesklinna valitsuselt kui ka Uus-Hollandi elurajooni arendajalt Skinest Arendus OÜ-lt.

Linnaosavalitsus vaatab koos politsei ja mupoga läbi alal asuva punkri, veendumaks, et seal ei viibi inimesi. Kaasatakse ka sotsiaaltöötaja, kes vajadusel tegeleb kodututega ja suunab nad sotsiaalteenustele. Täna alustatakse ala koristamise ja homme mahukamate lammutustöödega.