FOTOD | Ratas pärast kohtumist Leedu presidendiga: Balti riikide ühised transpordi- ja energiaprojektid tugevdavad regiooni julgeolekut

 (4)

Peaminister Jüri Ratas kohtus täna Leedu presidendi Dalia Grybauskaitėga. Kohtumise fookuses olid Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise prioriteedid, energeetika- ja transpordiküsimused ning regionaalne julgeolek.

Peaminister Ratase sõnul on Eesti ja Leedu kahepoolsed suhted väga head. „Meil on sarnased seisukohad mitmes küsimuses ning ühine huvi regionaalsete transpordi- ja energiaprojektide elluviimiseks, sest need elavdavad majandust ja tugevdavad piirkondlikku julgeolekut.“

Ratase sõnul toetab Eesti elektrivõrkude sünkroniseerimist Poola kaudu läbi kahes trassikoridoris paikneva ülekandeliini. „Sünkroniseerimine peab eelkõige täitma kolme eesmärki: garanteerima kõrge varustuskindluse ja -sõltumatuse, kindlustama elektrituru toimimise ja tagama madalaimad kulud tarbijale,“ sõnas Ratas.

President Grybauskaitė ja peaminister Ratas arutasid ka regionaalse LNG terminali küsimust. „Regionaalne terminal peaks tekkima turuloogikast lähtudes. Pikaajaline lahendus oleks Soome lahe rannikule rajatav regionaalne gaasiterminal. Seda toetas ka Euroopa Komisjoni poolt tellitud uuring,” ütles peaminister.

Seotud lood:

Rail Balticu osas on peaminister Ratase sõnul Leedul ja Eestil sarnased seisukohad. „Tegemist on regionaalselt väga olulise projektiga, mis elavdab Balti riikide majandust. Peame tegema tihedat koostööd selleks, et ka järgmisel Euroopa Liidu eelarveperioodil oleks Rail Balticul maksimaalne toetus,“ sõnas Ratas.

Rääkides eesistumise prioriteetidest rõhutas peaminister Ratas, et Eesti soovib poolaasta jooksul hoida Euroopa Liidu ühtsust ja läbi tasakaalu erinevate seisukohtade, traditsioonide ning huvide vahel liikuda üheskoos edasi.

Peaminister Ratas kutsus president Grybauskaitė 29. septembril Tallinnas toimuvale digiteemalisele tippkohtumisele, kus arutatakse digitaalse Euroopa tulevikku. „Eesti maine e-riigina on tugev ja meilt oodatakse suurt panust sellesse valdkonda. Järgmise kuue kuu jooksul keskendume horisontaalselt e-lahendustele ja andmete vabale liikumisele ning piiriüleste e-teenuste arendamisele,“ lisas Ratas.

Peaminister Ratas kinnitas, et Eesti e-valimised on turvalised ja populaarsed ning Eesti on valmis oma positiivset kogemust ka teiste riikidega jagama.

Küsitlus #118543