FOTOD: Peaminister Taavi Rõivas külastas Ida-Virumaal Tammiku põhikooli ja Viru jalaväepataljoni

 (4)
 Peaminister Taavi Rõivas ringkäigul Ida-Virumaal
Peaminister Taavi Rõivas ringkäigul Ida-Virumaal Foto: Valitsuse kommunikatsioonibüroo

Peaminister Taavi Rõivas ütles täna ringkäigul Ida-Virumaal Tammiku põhikooli külastades, et riigil tuleb jätkata majanduspoliitikaga ja tegevustega, mis aitavad piirkonnas luua tasuvaid töökohti.

"Hea haridus ja soodne investeerimiskeskkond toovad tasuvad töökohad. Mida parem on haridus, seda kindlam on ka tulevane töökoht," ütles peaminister kohtumisel Kohtla-Järve Tammiku põhikoolis.

„Tore, et Tammiku kool annab õpilastele IT-pisiku, kuna selles valdkonnas on Eestis suur tööjõuvajadus ja palju hästi makstud töökohti," sõnas Rõivas.

Pärastlõunal käis peaminister Viru jalaväepataljonis, kus teda võttis vastu jalaväepataljoni ülem, kolonelleitnant Eero Kinnunen oma meeskonnaga.

Väeosa peamine eesmärk on õpetada välja Kaitseväe sõjaajakoosseisude jalaväe- ning tankitõrjeallüksuste rea- ja noorem juhtivkoosseis. Kokku teenib Viru jalaväepataljonis praegu ligi 300 ajateenijat, kellest paljud on Eestimaa venelased.

Juba homsest lähevad poisid Kevadtormi lahingõppusele, osa varustust on juba pakitud. Tänavune Kevadtorm on läbi aastate suurim – õppusel osaleb kokku ligi 6000 kaitseväelast Eestist ja liitlasriikidest, samuti kaitseliitlased ja reservväelased. Ka peaminister külastab järgmisel nädalal regiooni suurimat rahvusvahelist õppust.

Seotud lood:

Samuti tutvus Rõivas täna Narvas piiripunkti ja kordoniga ning sai ülevaate Narva ja Ivangorodi piiripunktide ümberehitustööde seisust.

Praegune piiriületus ei vasta kaasaegsetele tingimustele ja käimas on arendustööd, et muuta teenindus Narva ja Ivangorodi piiripunktides inimeste jaoks kiiremaks ja mugavamaks. Arenduse kogumaksumus on 10,5 miljonit eurot.

Peaministri sõnul on sellel arendusel laiem mõju regiooni arengule. „Kogu Eesti majanduse seisukohast on see väga suur samm edasi. Suurenev turistide arv hoogustab turismiteenuste arengut ja soodustab turismile orienteeritud uute ettevõtete tekkimist,“ sõnas peaminister.

Politsei- ja piirivalveameti peadirektori Elmar Vaheri sõnul annab tänavu kavandatav Narva piiripunkti ümberehitus Eesti olulisimale väravale kaasaegse sisu ja näo.

„Narva piiripunkti ületab aastas enam kui kolm ja pool miljonit inimest, kelle jaoks peab piiripolitsei töö olema eelkõige mugav ja kiire. Samas ei tohi unustada, et politseitööst piiril sõltub ka kogu riigi sisejulgeolek. Miljonite heade kavatsustega inimeste vahelt tuleb üles leida need, kes tahavad süsteemi kurjalt kasutada näiteks ebaseaduslikuks sisserändeks või piiriüleseks kuritegevuseks. Selle ülesande täitmine eeldab nii kaasaegset tehnilist võimekust kui ka väga head spetsialistitööd. Politsei- ja piirivalveameti jaoks on oluline eesmärk leida Ida-Virumaa piiritöö jaoks vajalikud eelarvevahendid ja ka inimesed,“ ütles Vaher.

Narva on Euroopa Liidu idapoolseim piirilinn ja Narva ning Ivangorodi piiripunktid on ühed suuremad Euroopa Liitu ja Venemaad ühendavast maismaa ühendusteedest. Narvas on rekonstrueerimisel sõiduautode ja busside ala ning jalakäijate ja bussireisijate terminalihoone. Samuti renoveeritakse teekate kogu piiripunktis.

Tammiku põhikooli näol on tegemist vene õppekeelega kooliga, kus toimib edukalt ka NutiLabori 3D modelleerimise huviring ja õpilased saavad IT-alast õpet.

Kool osaleb "Ettevõtliku kooli" programmis, et tõsta nii hariduse kvaliteeti kui noorte edukust elus. Peaministri sõnul ongi lisaks kaasaegsetele teadmistele edu aluseks ettevõtlikkus. Seetõttu tuleb ka riigil edendada nii ettevõtlikkust kui ettevõtlust, et piirkond oleks atraktiivne uutele välisinvesteeringutele.

Peaminister lisas kohtumisel, et praegu hoiab terve Eesti pöialt Tammiku kooli vilistlase esinemisele eurovisiooni lauluvõistlusel.

Uute töökohtade loomise võimalustega tutvub peaminister täna ka Narva logistika- ja tööstuspargis. Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus on valitsuse ja kohalike omavalitsuste koostöös loodud arendusorganisatsioon, mis alustas tegevust 2010. aastal. Sihtasutuse eesmärk on tuua piirkonda uusi logistika ja tootmissektori ettevõtteid. Tänaseks on Narva Logistika ja Tööstuspargis valminud kaks logistikakeskust ja ehitusjärgus on viis tootmisettevõtet.

Plaanide kohaselt alustavad veel viis ettevõtet ehitustegevust 2014. aastal. 2014. aasta lõpuks on kavandatud, et ettevõtted loovad kokku ca 600 uut töökohta.