FOTOD: Peaminister Rõivas Tapal: Eesti kaitsevõime on kõrgel tasemel

 (78)
Uuendatud 14.20
Rõivas Tapal sõduritega kohtumas
Rõivas Tapal sõduritega kohtumasFoto: Ave Tampere, valitsuse kommunikatsioonibüroo

Peaminister Rõivas ütles Tapa sõjaväelinnakut külastades, et Eesti on üles ehitanud tugeva ja võitlusvõimelise kaitseväe, mis vastab täielikult muutunud julgeoleku olukorrale maailmas.

Rõivase sõnul toimub Eesti riigikaitse arendamine läbimõeldult, kooskõlas riigi vajaduste ja võimalustega.

"Olen veendunud, et riigikaitse kümne aasta arengukava on töötav ja Eestile parim plaan, millele sain täna taas kinnitust, kui kohtusin siin Tapal 1. jalaväebrigaadi ohvitseride ja allohvitseridega ning liitlasvägede sõduritega. Väikeriigina ei ole meil võimalik välja arendada kõiki sõjalisi võimeid, kuid seda enam on oluline meie liitlaste kohalolek ja panus," ütles Rõivas.

Rõivase sõnul on vaatamata kiiresti muutuvale julgeolekuolukorrale Eesti oma ohuhinnangutes ja ka sõjaliste võimete arendamise plaanides alati olnud ettevaatav.

"Kaitseväe juhataja kindralmajor Riho Terras on koostöös NATO liitlastega järjekindlalt arendanud 21. sajandi Eesti kaitseväge, mis arvestab muutuvat julgeolekuolukorda," ütles Rõivas.

Tapa sõjaväelinnak, kus Eesti ajateenijad saavad väljaõpet koos USA liitlastega, on peaministri hinnangul ilmekas näide Eesti riigikaitse mudelist, mis põhineb esmasel iseseisval kaitsevõimel ja NATO kollektiivkaitsel. "1. Jalaväebrigaadi arengu ja väljaõppe eest vastutavad ohvitserid ja allohvitserid on oma ala tippasjatundjad, kes viivad järjekindlalt ellu riigikaitse arengukava ülesandeid."

Soomusmanöövrivõimet arendav 1. jalaväebrigaad on Eesti kaitseväe löögirusikas, mis suudab kiirreageerimisüksusena rakendada esmase iseseisva kaitsevõime ja seista vastu ükskõik millisele vastasele.

Peaminister õnnitles ajateenijaid 96. aastapäeva puhul ning rõhutas, et nende ustavus Eesti riigile ja julgeoleku tagamisele on väga oluline.

Peaministrit saatis külaskäigul Tapa sõjaväelinnakusse kaitseväe juhataja kindralmajor Riho Terras.

Ringkäigul Lääne-Virumaale külastab peaminister ka aasta ettevõtteks ning aasta eksportööriks nimetatud ujuvkaide tootjat Top Marine.