FOTOD | Peaminister Ratas: tugev välispiir on Euroopa Liidu julgeoleku alustala

 (29)

Euroopa Liidu riigipead ja valitsusjuhid arutasid täna kohtumisel Salzburgis võimalusi sisejulgeoleku tugevdamiseks ning Ühendkuningriigi EList lahkumist.

„Vähesed asjad on meie inimestele igapäevaelus lähemal kui turvalisus ja julgeolek. Selleks, et seda neile tagada, tuleb meil muu hulgas tugevdada välispiiri ning Euroopa Liidu piiri- ja rannikuvalvet,“ lasus peaminister Jüri Ratas.

Peaminister Ratas märkis ka vajadust ajakohastada ELi välispiiri infrastruktuuri, kehtestada ühtsed nõuded välispiiri valvamisele ning jagada parimaid praktikaid. „See aitab tagada välispiiri valve ühtlaselt kõrge taseme,“ sõnas peaminister. „Eesti ehitab praegu välja oma idapiiri, mis on ühtaegu Euroopa Liidu välispiir. Kaasaegse ja kvaliteetse piiriga kindlustame nii enda kui ka Schengeni partnerite julgeolekut,“ lisas ta.

Peaminister lisas, et piirivalves ja kuritegevuse vastases võitluses on tähtis roll sisejulgeoleku ja tolliinfosüsteemide vahelisel koostööl.

Euroopa Liidu 27 riigi juhid arutasid täna koos Brexiti pealäbirääkija Michel Barnieriga Ühendkuningriigi EList väljaastumislepingu läbirääkimiste kulgu, Iiri Vabariigi ja Põhja-Iirimaa vahelise piiri küsimust ning tulevast suhet Ühendkuningriigi ja ELi vahel.

Ühendkuningriigi EList väljaastumiselepingu läbirääkimistega on Ratase sõnul vaja jõuda õigeaegselt lõpuni. „Pean oluliseks, et need toimuksid positiivses õhkkonnas,“ lisas ta. ELi riigipead ja valitsusjuhid arutavad väljaastumislepingut ja tulevikusuhteid järgmine kord oktoobri Ülemkogul.

Seotud lood:

Ratas rõhutas ELi 27 liikmesriigi ühtsuse olulisust nii lahkumiskõnelustes kui ka tulevikusuhte läbirääkimistel. „ELi pealäbirääkija Michel Barnier on teinud head tööd läbirääkimistel. Samas on meil veel lahti olulised küsimused. Tuleb jõuda selgele lahendusele, mis välistaks kontrollid Põhja-Iirimaa ja Iirimaa vahelisel piiril,“ lausus Ratas.

Peaminister kinnitas, et nii Eesti kui EL soovivad tulevikus võimalikult lähedast koostööd Ühendkuningriigiga, seda näiteks nii kaubanduse, välis- kui ka sisejulgeoleku valdkondades.