FOTOD | Pärnumaal tuli maa seest välja rahamürsk

 (130)

Eile leiti Pärnumaalt mürsk, mille sees olid lõhkeaine asemel tsaariaegsed rahatähed.

Eile avastati Lääneranna vallas Helmkülas septiku paigaldamiseks kinnistul vajalikke kaevetöid tehes lõhkekeha.

Lääne–Eesti pommigrupi demineerijate hinnangul oli tegemist Esimese maailmasõja ajast pärit 150 mm mürsuga. Lõhkekeha oli transporditav ning see toimetati lõhkamiskohta hävitamisele. Lõhkekeha kahjutuks tegemise käigus selgus aga, et mürsu sees oli lõhkeaine asemel raha.

Lääne-Eesti Pommigrupi peademineerija Oleg Šapkini sõnul oli harukordse leiu näol tegemist erinevate tsaariaegsete rahatähtedega, mis on välja antud ajavahemikus 1898 kuni 1910. „Rahatähed olid heas seisukorras ja lasu käigus vigastada ei saanud. Kokku oli erinevaid kupüüre umbes 5100 rubla,“ ütles ta.

Muinsuskaitseameti arheoloogiavaldkonna juhi Ulla Kadaka sõnul on tegemist peitleiuga ehk mürsu seest välja tulnud rahatähed on sinna teadlikult varjule pandud võimaliku ähvardava ohu eest. „Peitleide ei tule ette väga sageli, viimane sarnane juhtum meenub 2011. aastast, kui Pärnumaa Mihkli kiriku pööningu restaureerimise käigus leiti võlvi kandadest sinna peidetud küünlajalad.“

Kuivõrd leitud materjali põhjal on tõenäoliselt võimalik tuvastada leiu omanik, siis ei ole tegemist arheoloogilise leiuga muinsuskaitseseaduse mõttes. Küll aga on leid kultuurilooliselt oluline, mistõttu loodab Kadakas, et kohalikud võtavad koos piirkonna muuseumidega ette asjaolude täpsema selgitamise ning harutavad lahti rahatähtede mürsu sisse sattumise loo.