FOTOD | Lõuna-Eestis toimub riigikaitse ühisõppus

 (5)

Kaitseväe 2. jalaväebrigaad harjutab sel nädalal õppusel Lõunatorm 2020 koos laiapindse riigikaitse partnerite ja kohalike omavalitsustega, kuidas kriisiolukorras lahendada regiooni julgeolekut ohustavaid intsidente.

2. jalaväebrigaadi ülema kolonel Tarmo Metsa sõnul on laiapindse riigikaitse raamistikus toimuv õppus kasulik nii kaitseväele kui partnerasutustele. "Infovahetus on kahesuunaline: brigaad annab partneritele aimu, milline võiks olla kriisiajal olukord maastikul ja saab ühtlasi väärtuslikku infot, kuidas reageerivad teised riigiasutused võimalikele intsidentidele. Samuti saavad õppusel kokku harjutada 2. jalaväebrigaadi sõjaaja üksuste staabid, kes paiknevad aktiivses faasis maastikul üle terve Lõuna-Eesti," ütles kolonel Metsa.

Lõunatorm 2020 jaguneb ülesehituselt kahte ossa. Nädala esimeses pooles toimunud seminaril arutleti, millised kriisistsenaariumid Lõuna-Eestis võiksid realiseeruda ning milline on erinevate asutuste roll ja vastutus nende lahendamisel. Alates kolmapäevast muutusid tegevused aktiivsemaks ja nädala teises pooles peavad õppusel osalevad kaitseväe, kaitseliidu, julgeolekuasutuste ja kohalike omavalitsuste esindajad lahendama kriisiolukorras kerkivaid küsimusi elanikkonna evakuatsioonist terroriaktidele reageerimiseni.

Laiapindse riigikaitse partneritest osalevad õppusel lisaks 2. jalaväebrigaadi ja kaitseliidu Lõuna maakaitseringkonna üksustele ka politsei- ja piirivalveameti, päästeameti, vanglateenistuse ja kaitsepolitsei regionaalsed võtmeisikud. Samuti on kaasatud kohalike omavalitsuste esindajad. Sellises mahus õppus riigikaitsealase koostöövõimekuse tõstmiseks toimub Lõuna-Eestis esimest korda.

2. jalaväebrigaad on peamiselt Lõuna-Eesti paiknev kaitseväe struktuuriüksus. Üksuse rahuaegsesse koosseisu kuuluvad Kuperjanovi jalaväepataljon, tagalapataljon ja staabi-sidekompanii. Ülejäänud üksused formeeritakse sõjaolukorras regulaarselt täiendõpet saavate reservväelaste baasil.