FOTOD: Liibanonis teeninud kaitseväelased jõudsid koju

 (4)
ESTPLA-21 naasis Liibanonist
ESTPLA-21 naasis LiibanonistFoto: Kaitseväe peastaap, kaitsevägi

Täna hommikul jõudsid Eestisse viimased pool aastat Lõuna-Liibanonis Soome-Iiri ühispataljonis teeninud staabiohvitserid ja jalaväerühma Estpla-21 kaitseväelased.

Liibanonis teenistuse lõpetanud kontingendi ülem major Kuido Põldoja ütles, et eelmiste Eesti kontingentide tugev töö pani suured ootused ka äsja Liibanonist naasnud üksusele ja et Eesti sõduri maine on liitlaste hulgas tugev. "Eesti jalaväerühma toodi tihti teistele eeskujuks ja keerukal pataljoni juhtriigi vahetumise perioodil usaldati just Eesti jalaväerühmale kandev roll, mistõttu olid meie sõdurid soomlaste ja iirlaste roteerumise järel viimased lahkujad ja tagasid seni pataljoni
operatsioonide järjepidevust," ütles major Põldoja lisades, et suures plaanis jätkas Eesti üksus eelmiste kontingentide poolt alustatut, andis oma panuse liitlassuhete tugevdamisse ja omandas teadmisi rahvuvalveoperatsioonide spetsiifika osas.

Ämari lennubaasis peetud pidulikul rivistusel võtsid Liibanonist saabunud kaitseväelased vastu 1. jalaväebrigaadi ülem kolonelleitnant Veiko-Vello Palm ja kaitseväelaste lähedased.

Jalaväerühm Estpla-21 alustas teenistust Lõuna-Liibanonis Soome-Iiri ühispataljonis selle aasta maikuus ja oma viimase patrulli tegid Eesti kaitseväelased kolm päeva enne koju saabumist. Et näidata ahuvalvejõudude kohalolu ja tagada konflikti osapoolte lepingutest kinnipidamist, oli Eesti jalaväerühma ülesanne erinevate patrullide läbiviimine oma vastutusalas, sealhulgas jalgsi ja motoriseeritult, raketiohtlikel aladel, sinisel joonel ning koostöös Liibanoni relvajõududega.

Seotud lood:

Ühtekokku tegid Estpla-21 kaitseväelased oma rotatsiooni jooksul 478 erinevat patrulli, millest ligi kolmandik olid öised. Juuli keskpaigast kuni septembri keskpaigani teenis rühm patrullbaasis UNP 6-50, mis asub vahetult Liibanoni ja Iisraeli eraldaval sinisel joonel. Kahe kuu jooksul tegid kaitseväelased regulaarselt nii jalgsi- kui ka motoriseeritud patrulle oma vastutusalas, jälgisid pidevalt konflikti osapooli eraldavat sinist joont, tagasid baasi julgeolekut ja hoidsid ühte jagu kiirvalmiduses.

Liibanonist lahkumise eel andis Eesti kontingendi ülem major Kuido Põldoja pataljoniülem kolonelleitnant Vesa Vainiole Eesti kaitseväelaste igakülgse toetamise eest üle kaitseväe juhataja hinnalise kingituse. Tänu kolonelleitnant Vainio toele sai üksust külastada Eesti sõduritele traditsiooniks saanud muusikaline kollektiiv, võimaldati Eesti üksusel võidupüha eelse spordivõistluse ning UNIFIL üksuste vahelise paintballi turniiri korraldamine, tagati efektiivne ja paindlik logistiline tugi ja palju muud.

Koju saabunud jalaväerühma Estpla-21 vahetas välja jalaväerühm Estpla-22, mis jätkab samuti teenistust Iiri-Soome ühispataljoni ühes kompaniis koos Soome kaitseväelastega. Koos staabiohvitseridega teenib Liibanonis ÜRO rahuvalvemissioonil UNIFIL 40 Eesti kaitseväelast, kellest suurema osa moodustab rühmasuurune üksus, mis on komplekteeritud peamiselt Scoutspataljoni staabi- ja tagalakompanii baasil. Kokku panustab UNIFILi praegu 40 riiki.