FOTOD | Lasnamäele luuakse süstlavahetuspunkt

 (28)

Tervise arengu instituut (TAI) on välja kuulutanud hanke, mille kohaselt paigaldatakse Lasnamäele viieks aastaks moodulhoone, mille otstarve on pakkuda kahjude vähendamise teenust.

Tervisekahjude vähendamise keskuses pakutakse mitmesuguseid teenuseid - – sotsiaalabi, narkootikumide tarvitajate ja nende lähedaste nõustamine, psühholoogiline abi, HIV-testid, naloksoonikoolitused ja muuhulgas süstlavahetusteenust.

Lasnamäe linnaosavalitsus ning TAI jõudsid kokkuleppele punkti rajamise osas juba mullu kevadel, kui pandi paika, et keskuse saab rajada Sõjamäe asumisse. Lisatingimustena lepiti kokku, et moodulmaja ei tooda lasteaedade või eluhoonete lähedusse ning keskusele peab olema ligipääs nii ühistranspordi kui ka autoga.

Sellistele tingimustele vastas Plasti tänava Peterburi tee poolne ots, kuhu saab transpordimaale ajutise keskuse püsti panna.

Keskusel puudub muuhulgas aadress. "See on suur lahmakas transpordimaad, mis laiub Plasti tänava ääres," kommenteeris TAI esindaja.

Juhul kui hankega leitakse sobiv pakkuja, võiks moodulmaja valmis saada augusti lõpuks.

Hoone rent ning seal teenuse osutamine hakkab maksma kokku ligikaudu 125 000 eurot aastas.

TAI-s läbi viidud riskianalüüs näitas mullu, et Lasnamäel elab või liigub kolmandik Tallinna süstivatest narkomaanidest. 18% narkosüütegudest või süütegudest, mis toimus narkootikumide korduvtarvitajate poolt, pandi toime Lasnamäe linnaosas.

Riskianalüüsis leiti, et kõige problemaatilisemad on Lasnamäel Seli ja Pae asumid. Loodav ajutine kahjude vähendamise keskus Sõjamäe asumis Plasti tänaval jääb nende vahele ka katab piirkonna vajadused.

Selline moodulmaja tüüpi kahjude vähendamise keskus on Tallinnas esimene.