FOTOD: Kuusakoski kinkis Meremuuseumile ajaloolist metallikogumisaktsiooni meenutavad esemed


Kuldar Suits (vasakult), Timo Kuusakoski ja Urmas Dresen
Kuldar Suits (vasakult), Timo Kuusakoski ja Urmas DresenFoto: Andres Raudjalg

Eesti suurim vanametalli kokkuostja Kuusakoski kinkis Eesti Meremuuseumile kunstnik Paul Luhteina käe all valminud rannakaitset toetava plakati ning auraha.

Eesti Meremuuseumi direktorile Urmas Dresenile andis kingitused üle Kuusakoski ASi juhatuse esimees Kuldar Suits.

Kuusakoski ASi juhatuse esimehe Kuldar Suitsu sõnul leidis ta korjandusest säilinud plakati ja auraha erinevatest antiigipoodidest üle Eesti.

"Kuna tegemist oli vanaraua kogumist propageerivate esemetega, pakkusid need mulle huvi ja täpsemalt uurides selguski põnev ajalooline seik, mida need esemed meenutavad," ütles Suits. "Mälestamaks ajaloolise tähtsusega kogumisaktsiooni, otsustasime kinkida plakati ja auraha Eesti Meremuuseumile."

Allveelaevastiku Sihtkapitali korjandusest säilinud plekist auraha ja plakat Foto: Andres Raudjalg

Meremuuseumi direktori Urmas Dreseni sõnul on muuseumil alati hea meel kui kogudesse lisandub väärtuslikke mereajaloolisi esemeid. “Seda ajaloolist korjandusaktsiooni meenutavat plakatit meil varem kogus ei olnud ning seetõttu oleme väga tänulikud, et see otsustati meile annetada,“ ütles Dresen ja lisas, et ilmselt hakkab plakat täiendama tulevikus ka allveelaevade Lembit ja Kalev vitriinis asuvat väljapanekut Lennusadama püsinäitusel.

1933. aasta maikuus asutatud Allveelaevastiku Sihtkapital loodi toetusorganisatsioonina, et mõjutada valitsust allveelaevade ehitamiseks vajalike rahasummade eraldamisel. Tänu üleriigilisele sularaha ja vanametalli korjandusele kinnitas Riigikogu 1934. aasta detsembrikuus, et eraldab allveelaevade ehitamiseks vajamineva 9 miljonit krooni ning aasta hiljem jõuti inglastega kahe identse allveelaeva Kalevi ja Lembitu ehituslepingu sõlmimiseni. Korjanduse uueks eesmärgiks seati 300 000 krooni kogumine allveelaevade hävitaja muretsemiseks. 1939. aasta jaanuaris sõlmitigi Inglismaa laevaehitusfirmaga leping allveelaevade hävitaja ehitamiseks, ent teise maailmasõja puhkemisel katkestasid britid kõik kolmandate riikidega sõlmitud laevalepingud.

Kuigi allveelaevade hävitaja jäi ehitamata, oli kogutud summa näol tegemist tolle aja suurima korjandusega, millest on senini säilinud kunstnik Paul Luhteina käe all valminud rannakaitset toetav plakat ning plekist auraha. Rannakaitset toetavat plakatit kasutati avalikes kohtades üleskutsena vanametalli kogumiseks. Plekist aurahaga premeeriti aga kõige tublimaid vanametalli või sularaha annetajaid.