FOTOD | Kuperjanovi ajateenijad ja reservväelased harjutavad Nursipalus lahinglaskmisi


Kuperjanovi jalaväepataljoni ajateenijad ja reservväelased kinnistavad sel ja järgmisel nädalal lahinglaskmistega Nursipalu harjutusväljal kaitses ja rünnakul tegutsemise oskusi.

„Nursipalu harjutusväli on arenduse käigus nii palju suuremaks kasvanud, et saame siin juba rühma manöövrit ja laskmist korraldada. Siin on palju vaba ruumi ja maad saamaks korraldada miinipilduja laskmist, mida varasemalt teha ei saanud,“ ütles laskmiste planeerija-ohvitser kapten Kaspar Põder.

Laskmistel osalevad pea kõik Kuperjanovi jalaväepataljoni toetusrelvad ning neid toetab reservõppekogunemisel olev 120mm miinipildujapatarei, mis koosneb 2-6 aasta eest ajateenistuse läbinud reservväelastest.

„Mehed on väga heal tasemel,“ ütles reservõppekogunemist juhtiv nooremleitnant Innar Ploom. „On mõningaid asju mida on vaja meelde tuletada, kuid oskuste tase on sama kui ajateenistuse lõpus või kohati isegi parem. Tegevused miinipilduja ja lahingumoona käsitsemisel on kindlad, sujuvad ja vilunud.“

Kui reservväelased naasevad värskendatud teadmiste ja oskustega peagi koju, siis ajateenijatest kuperjanovlastel seisab ees veel pea kaks kuud väljaõpet, mis kulmineerub õppusega „Kevadtorm“ ning kompanii taseme lahinglaskmistega kaitseväe keskpolügoonil Virumaal.