FOTOD | Kindral Terras kohtus oma Poola ametivennaga

 (4)

Eile alanud kahepäevasel visiidil külastab Eesti kaitseväe juhataja kindral Riho Terras Poolat, kus kohtus Poola kaitseväe juhataja kindralleitnant Rajmund Andrzejczakiga ning Poola kaitseministeeriumi aseministri Marek Lapinskiga.

“Poola on Balti regiooni juhtriik, millel on arvestatav sõjaline võimekus. Eesti on tänulik sisuka koostöö eest nii ühiste seisukohtade kujundamisel NATO ja Euroopa Liidu suunal kui ka kahepoolsetes tegevustes,” ütles kindral Terras.

Kindralleitnant Andrzejczaki sõnul hindab ta kõrgelt Poolas asuvates rahvusvahelistes staapides teenivaid Eesti ohvitsere ja allohvitsere ning kinnitas Poola huvi jätkata osalemist iga-aastasel õppusel Kevadtorm, mis pakub tema sõnul häid väljaõppe võimalusi nii staabiohvitseridele kui üksustele maastikul.

Eesti ja Poola kaitsevägede juhatajad tõdesid ühiselt, et hetke julgeolekuolukord on murettekitav ning Venemaa tegevusi tuleb jälgida. Samuti rõhutati Baltimaadesse paigutatud NATO lahingugruppide olulisust heidutuses ning vajadust jätkata tööd NATO kaitseplaanidega. Selles on tähtsal kohal Poolas asuvad kirdekorpuse ning kirdediviisi staabid, kuhu panustab ka Eesti kaitsevägi. Lisaks arutati koostöö jätkamist õhuvägede ja küberväejuhatuste vahel.