FOTOD | Kevadtormil korraldati näidislõhkamine

 (4)

Kaitseväe keskpolügoonil mürtsusid eile miinid, kui pioneeripataljoni reservväelased ja ajateenijad said ülevaate kaitseväes kasutatavatest lõhkekehadest ja nende efektiivsusest.

Lõhkamiseks olid valmis seatud nii tankimiinid, külglaengud kui ka suundmiinid. Kaevikutesse varjunud sõdurite ees hävitati pool kaubikust ning kahjustati soomustatud veoautot. Lisaks langetati puid ning plahvatuse saatel rajati soomusmasinate liikumist aeglustav kraav.

"Pärast pioneeri erialakursuse läbimist ei ole ajateenijate jaoks kokkupuude lõhkekehadega küll igapäevane, kuid seda tuleb siiski võrdlemisi tihti ette. Kaitseväes kasutatavate lõhkekehade demonstratsioon kuulub aga iga ajateenistustsükli väljaõppe hulka," ütles pioneeripataljoni ülem major Ainar Afanasjev. „Mis puudutab meie elukutselisi ehk pioneeripataljoni demineerimiskeskust, siis nende kokkupuude lõhkekehadega on igapäevane."

Kevadtormile saabunud 1. jalaväebrigaadi pioneeripataljoni reservväelased on formeerimisjärgselt läbinud värskenduskoolituse A- ja B-kategooria lõhkaja valdkonnas. Esmase kategooria lõhkaja koolitus hõlmab süütli ning väikeste laengute ettevalmistamist. B-kategooria lõhkaja ettevalmistus annab oskused nii betooni, metalli kui puidu purustamiseks.

Tänavu 29. aprillist kuni 17. maini kestval Kevadtormil osaleb üle 9000 kaitseväelase. Õppusesse panustavad nii maavägi, õhuvägi kui merevägi. Kaasatud on 1. jalaväebrigaad, 2. jalaväebrigaad, toetuse väejuhatus ning teised kaitseväe ja Kaitseliidu üksused. Kevadtormil osalevad ka NATO lahingugrupi ning õppuste ajaks Eestisse saabuvad liitlas- ja partnerriikide kaitseväelased.

Küsitlus #118543