FOTOD | Idapiiri projekti siseaudit jõudis lõpule. Edasisamme on, kuid muresid on hangete ja riigisaladustega

 (37)

Siseminister loodab piiriprojekti peagi valitsuskabinetti viia. Oluline on välja selgitada, milliste rahadega piiri hakatakse välja ehitama.

Siseministeeriumi siseauditi osakond tutvustas täna piiriprojekti auditi lõppversiooni, mis leidis, et projekti juhtimine ja järelevalve on üldiselt korraldatud rahuldaval tasemel. Võrreldes märtsis tehtud vaheauditiga on tehtud ka mitmeid edasiminekuid – lõpuks on juhtimise ja järelevalve osas loodud selge tööjaotus ning ülesanded. Samuti on tõhustatud tähtaegade jälgimise korraldust ning koostatud detailsem projekti elluviimise tegevuskava.

„Piiriprojekti riskijuhtimine on korraldatud mitterahuldaval tasemel ning see ei järgi PPA üldkehtivat riskijuhtimise raamistikku. Auditi läbiviimise seisuga ei olnud piiriprojekti olulised riskid tuvastatud, riskitasemed määratud ja riskid käideldud,“ seisis auditi koondhinnangus.

Kuigi avatud hangete puhul on kõik hanked olnud seadustega kooskõlas, leiab audit, et nõutele mittevastavust leiti hangete puhul, mis viidi läbi riigihangete erandi alusel. See puudutab neid hankeid, kus kerkis küsimus riigisaladuse hoidmisest piiriprojekti hangetel.

„Oma projekteerimise käigus oleme palunud luba siseministeeriumilt luba kasutada erandimenetlust ja selle loa ka saanud ning selles usus ja vastavalt õigusaktidelt ka oma tegevust ellu viinud. Idapiir on sedasorti projekt, mille tehnilisi andmeid peab riik kaitsma. Kuritegelikele ühendustele, rääkimata võõrriikide eriteenistusest, ei saa olla need andmed kättesaadavad. Lisaks on minu ja PPA ülesanne kaitsta riigisaladust ja selge see, et need piiri tehnilised lahendused kannavad ka edaspidi aina enam riigisaladust,“ sõnas PPA peadirektor Elmar Vaher pressikonverentsil.

Seotud lood:

Auditi läbiviimist juhtinud siseministeeriumi siseauditi osakonna juht Tarmo Olgo märkis, et riigihanke erandit on kasutatud põhjendamatult. „Kahtlemata on riigisaladusi, aga neid oleks saanud ka teisiti kaitsa,“ lisas ta.

Siseminister Andres Anvelt märkis, et hangete puhul pole seni ühtegi hooletust või sihilikku pahatahtlikkust tuvastatud ning siiani pole läbiviidud auditid ka piiriprojekti arendamist takistanud.

„Kui kõik ekspertiisid on koos, siis minu jaoks on oluline see võimalikult kiiresti viia valitsuskabinetti. Ma loodan seda teha lähinädalatel. Lauale peavad tulema ka vastused, kuidas ja mis eelarvega piiriehitus edasi läheb. Seda leiab ka see audit, et see on oluline, sest sellest sõltub mismoodi käib edasine ehitustöö,“ ütles minister.

Ühe punktina tõsteti taaskord esile probleemi, mis oli laual juba ka märtsikuise vaheauditi tutvustamise ajal. Nimelt osundatakse sellele, et PPA-l ei ole piisavalt pädevust ja kompetentset tööjõudu, kes maismaapiiri ehitust juhtida võiks. Elmar Vaher tõdes seepeale, et PPA otsib võimekat inimest, kes piiriehitust eest vedada võiks.

„Me oleme lisanud PPA-sse finantstarkust. Me oleme otsinud inimest, kes on sellelaadseid suuri tehnilisi ja ehituslikke projekte vedanud. Me oleme jõudnud piiriprojektiga sellisesse ajajärku, et on väga mõistlik võtta kompetentsi, kes aitaks seda ehitada. Meie piirivalvuritel on tarkus olemas, milline piir peaks olema ja nüüd liigume edasi, et selle tarkusega ka piir valmis ehitada,“ märkis Vaher.