FOTOD | Eesti suursaadik ÜRO ja teiste rahvusvaheliste organisatsioonide juures Genfis andis üle oma volikirja

 (1)

Eile andis Eesti suursaadik ÜRO ja teiste rahvusvaheliste organisatsioonide juures Genfis Katrin Saarsalu-Layachi üle volikirja ÜRO Genfi peakorteri peadirektor Tatiana Valovayale.

Volikirja üleandmise järel toimunud vestluses arutati Eesti ja ÜRO Genfi peakorteri koostöö erinevaid aspekte ja selle edendamise võimalusi. „Eesti peab väga oluliseks mulitlateraalset koostööd ja seda kõigis kolmes ÜRO prioriteetvaldkonnas – rahu ja julgeolek, inimõigused ja areng. ÜRO julgeolekunõukogusse valitud riigina oleme valmis kandma suuremat vastutust ning panustama rahvusvahelisse õigusel põhinevasse maailmakorda,“ sõnas suursaadik Saarsalu-Layachi.

„Eesti peab väga oluliseks ka kestliku arengu eesmärkide saavutamist, milles näeme olulist rolli innovaatiliste digilahenduste kasutamisel,“ rõhutas suursaadik. Peadirektor Valovaya tunnustas Eestit innovatsiooni vallas ja soovis e-valitsuse küsimustes arendada lähemat koostööd.

Suursaadik Saarsalu tõstatas ka eestlaste vähese esindatuse Genfi peakorteri ja teiste ÜRO organisatsioonide sekretariaatides. Peadirektor Valovaya sõnul on üks tema prioriteete regionaalse esindatuse probleemiga tegelemine.

Katrin Saarsalu-Layachi on sündinud 10. jaanuaril 1967. aastal Tallinnas. Ta on lõpetanud 1990. Tartu Ülikooli õigusteaduskonna ning 1994. aastal Baseli Ülikooli Euroopa instituudi magistrantuuri. Alates 1991. aastast on ta töötanud Eesti välisteenistuses, olles 1996. aastani välisministeeriumi juriidilise osakonna nõunik. Aastatel 1996-1999 oli ta nõunik Eesti Vabariigi alalises esinduses Euroopa Liidu juures ja 1999-2003 välisministeeriumi Euroopa integratsiooni osakonna peadirektor. 2003-2009 oli Saarsalu-Layachi Eesti Vabariigi erakorraline ja täievoliline suursaadik Austria Vabariigis, Sloveenia Vabariigis, Slovaki Vabariigis ning Šveitsi Konföderatsioonis. Samuti oli ta akrediteeritud ÜRO Viini peakorteri, IAEA ja CTBTO juurde. 2009.-2019. aastatel töötas Saarsalu-Layachi personaliosakonna peadirektorina.