FOTOD: Eesti rahuvalvajaid Liibanonis tunnustati ÜRO missioonimedalitega

 (4)

Eile toimusid Lõuna-Liibanonis Iiri-Soome pataljoni medalitseremooniad, kus ÜRO missioonimedalid anti üle ka pataljoni kuuluvatele Eesti rahuvalvajatele.

"See medal on tunnustuseks teie pühendumusele ja professionaalsusele, millega olete viimased kuud Lõuna-Liibanoni piirkonnas rahu taganud. Hoidke seda meelekindlust ning eeskujulikku suhtumist ka edaspidi hinnas," ütles sinisel joonel asuvas välibaasis UNP 6-50 Eesti jalaväerühmale ESTPLA-22 medalid üle andnud Soome kontingendi ülem kolonelleitnant Harri Uusitalo.

Iiri-Soome pataljoni kodubaasis UNP 2-45 toimunud üldrivistusel said ÜRO medalid nii Iiri, Soome kui pataljoni staabis teenivad Eesti rahuvalvajad. Eestlastele ja soomlastele andis seal medalid üle Soome suursaadik Liibanonis Matti Lassila. Lisaks osalesid tseremoonial UNIFIL-i ülem kindralmajor Michael Beary, Iiri kaitseminister Paul Kehoe, teiste UNIFILi panustavate riikide esindajad, Liibanoni armee ja politsei esindajad ning Iiri-Soome pataljoni vastutusalasse jäävate omavalitsuste juhid ning usuliidrid.

Möödunud aasta novembri lõpus Liibanoni saabunud Eesti kontingent teenib ÜRO rahuvalveoperatsioonil UNIFIL Lõuna-Liibanonis Iiri-Soome pataljoni koosseisus. Lisaks teenib üks Eesti staabiohvitser UNIFIL peakorteris Naqouras.

Eesti rahuvalvajate ülesanne on teostada oma vastutusalas jalgsi- ja motoriseeritud patrulle nii öösel kui päeval, mehitada vaatlusposte ning täita teisi rahuvalvealaseid ülesandeid. Muu hulgas teostab Eesti üksus patrulle ka vahetult Iisraeli ja Liibanoni eraldaval nii-öelda sinisel joonel (Blue Line).

Iisraeli ja Liibanoni eraldav sinine joon märgib Iisraeli relvajõudude tagasitõmbumist Liibanonilt vallutatud aladelt, milles kaks osapoolt leppisid kokku ÜRO kaasabil 2000. aastal. Vaatamata üldiselt rahulikule olukorrale sinisel joonel on aastate jooksul osapoolte vahel esinenud ka konflikte. UNIFIL üksuste ülesanne sellistel juhtudel on hoida ära olukorra eskaleerumine ning teha koostööd Liibanoni relvajõududega.

Koos staabiohvitseridega teenib Liibanonis ligi 40 kaitseväelast, kellest suurema osa moodustab jalaväerühm ESTPLA-22, mis on komplekteeritud peamiselt Scoutspataljoni staabi- ja tagalakompanii baasil. Eesti kontingent on osa Iiri-Soome pataljonist, mis on ainus mitmerahvuseline pataljon UNIFILis. Kokku panustab UNIFILi hetkel 40 riiki. Praegune üksus on järjekorras viies eestlaste kontingent Liibanonis.