FOTOD: Eesti ohvitser andis üle ÜRO vaatlusgrupi juhtimise

 (2)

Täna Lõuna-Liibanoni Naqoura linnas peetud tseremoonial andis viimase aasta jooksul ÜRO UNTSO missiooni Liibanoni vaatlusgruppi juhtinud kolonelleitnant Vitali Lokk grupi juhtimise üle norralasele kolonelleitnant Nils Frode Vindenesile.

"Tahan tänada kogu vaatlusgrupi perekonda tehtud töö ja toe eest. Tegu on paindliku ja kiirelt reageeriva meeskonnaga, kes oma erapooletu tegevuse ja usaldusväärsuse abil aitavad siin regioonis rahu säilitada," ütles kolonelleitnant Lokk tseremoonial.

Uueks Liibanoni vaatlusgrupi ülemaks asunud kolonelleitnant Vindenes tunnustas kolonelleitnant Lokki tema töö eest vaatlusgrupis. "Tänan kolonelleitnant Lokki viimastel päevadel saadud suure
abi eest juhtimisülesannete ülevõtmisel," ütles kolonelleitnant Vindenes.

Liibanoni kaitseminister Samir Mouqbel annetas kolonelleitnant Lokkile sõjaväelise teenetemärgi teenistuse eest vaatlusgrupis.

Kolonelleitnant Loki teenistuskohaks oli UNTSO Liibanoni vaatlusgrupi staap, mis asub Lõuna-Liibanonis Naqoura linnas. ÜRO vaatlusmissiooni UNTSO Liibanoni vaatlusgrupis teenib üle 50
kaitseväelase 22 erinevast riigist. UNTSO missioonil teenib pärast kolonelleitnant Loki lahkumist 3 Eesti ohvitseri, üks Liibanoni vaatlusgrupis ja kaks Golani vaatlusgrupis Iisraelis.

Alates 1997. aasta märtsist on Eesti ohvitserid osalenud sõjaliste vaatlejatena ÜRO vaatlusmissioonil UNTSO (United Nations Truce Supervision Organisation) Lähis-Idas. Eesti vaatlejad
teenivad vahetustega Iisraelis ja Liibanonis. Aastane teenistus sisaldab patrullimist, vaatluspostide mehitamist ja tööd staabis. Korraga on ÜRO missioonile lähetatud kuni neli ohvitseri.
ÜRO esimene vaatlusmissioon UNTSO on loodud 1948. aastal ülesandega jälgida Iisraeli ja nelja naaberriigi - Egiptuse, Jordaania, Liibanoni ja Süüria - rahvusvahelistest lepetest
kinnipidamist.