FOTOD | Advokatuuri aukohus arutab Robert Sarve kohta esitatud kaebusi

 (13)

Jurist Õnneli Matt pöördus vandeadvokaat Robert Sarve vastu aukohtusse, et seal hinnataks tema tegevust.

Sarve vastu on teadaolevalt esitatud mitu kaebust. Avalikkusega on oma kaebuse ajendeid jaganud Õigusnõu Õigusbüroo jurist Õnneli Matt.

Matt selgitas varasemalt Kroonikale, et Õigusnõu Õigusbüroole ja teistele Sarve tegevusega kokku puutunud isikutele (nõudekirja saajatele, teistele advokaatidele ja juristidele jne) jääb arusaamatuks vandeadvokaadi tegevus ja eesmärk.

"Õigusnõu Õigusbüroo ei toeta solvajaid, kuid teisalt ei saa inimestelt Eesti Vabariigis võtta ära sõnavabadust, mis tuleneb põhiseaduse §-ist 45. Meedia on andnud võimaluse inimestele artiklite all kommenteerida ja avaldada oma arvamust, tihti kutsub meedia inimesi üles seda tegema. Seega on inimestel õigus avaldada oma arvamust ilmuva uudise kohta ja arvamus saab olla nii positiivne kui ka negatiivne," ütles Matt.

"Avaliku elu tegelased peavad paratamatult arvestama suurema tähelepanu ja sellega, et nende tegevusi jälgitakse teravamalt. Kedagi ei ole õige solvata, kuid ei saa pidada õigeks ka inimeste suu kinni plaasterdamist, sest elame demokraatlikus riigis, kus sõna on vaba," lisas jurist.

Seega palub õigusbüroo Advokatuuri aukohtul hinnata Sarve tegevust vandeadvokaadina ja selle sobivust, kuna see amet eeldab kõrget professionaalsuse taset nii oskuste ja teadmiste poolest kui ka üldiselt inimsuhetes.

Sarv ütles Kroonikale, et temale teadaolevalt arutatakse tema osas veel ühe inimese kaebust. "Kui ma kommunikeerin kliendi soove otsekoheselt, kiiresti ja efektiivselt, siis see võib ka olla mingi rikkumine. Pean taunitavaks ja advokaadi sõltumatusele ohtlikuks erinevate inimeste katseid mõjutada mind kui advokaati ning seeläbi advokaate laiemalt enda klientide õiguste seismise eest loobuma või seda vähemtõsisemalt võtma."

Sarv leidis, et advokatuuri aukohus saabki otsustada, kui palju on võimalik niimoodi tema sõnul advokaate mõjutada.

Mis saab edasi?

Aukohus teeb põhjendatud otsuse kuue kuu jooksul aukohtumenetluse algatamisest arvates. Advokaadi ja advokaadibüroo tegevust sätestavate õigusaktide või kutse-eetika nõuete eiramise eest võib aukohus määrata advokatuuri liikmele distsiplinaarkaristuse, kui distsiplinaarsüütegu ei ole aukohtumenetluse algatamise ajaks aegunud.

Karistused on noomitus, rahatrahv advokatuuri kasuks 64 kuni 16 000 eurot, kutsetegevuse peatamine kuni üheks aastaks, advokatuurist väljaheitmine ja pankrotihaldurina tegutsemise õiguse äravõtmine kuni viieks aastaks.