FOTOD | Abituriendid teevad eesti keele riigieksamit

 (21)

Täna sai alguse abiturientide riigieksamite periood. Selle avas eesti keele eksam, millele on registreerinud 6264 gümnaasiumi ja kutseõppeasutuse lõpetajat. Fotodel näeme Tallinna ühe mainekaima, 21. Kooli lõpuklasside kasvandikke.

Eesti keele riigieksam algas reedel kell 10 ja lõpeb kell 16. Eksam on kaheosaline ning sellega mõõdetakse lugemis- ja kirjutamisoskust. Eksamitöös on neli varianti, millest õpilane valib ühe. Lugemisosa ülesanded tuginevad tekstidele, mis esindavad ilukirjandust, publitsistikat ja populaarteadust. Kirjutamisosas tuleb eksaminandil luua 400-sõnaline arutlev kirjand ning see pealkirjastada.

Esmaspäeval toimub eesti keele teise keelena eksam, kuhu on end kirja pannud 1860 eksamitegijat. Eksami suuline osa toimub 1.-3. juunil. Eksam mõõdab keeleoskust B2-tasemel ja koosneb viiest osaoskusest – kirjutamine, kuulamine, lugemine, keele struktuur ja rääkimine. Eksami kirjalik osa algab kell 10.00 ja lõpeb ligikaudu 14.30.

Riigieksamite periood jätkub 5. juunil toimuva matemaatika eksamiga. Inglise keele riigieksamit sel kevadel ei korraldata. Rahvusvahelise inglise keele eksami Cambridge C1 Advanced eksamisessioon on 12.-22. juunini ning saksa keele Goethe-Zertifikat B1- ja B2-taseme eksamid toimuvad 8.- 11. juunil. Prantsuse ja vene keele rahvusvahelised eksamid on planeeritud augusti algusesse.

Seotud lood:

Riigieksamite sooritamine ei ole sel kevadel gümnaasiumi lõpetamise tingimus ja riigieksamite tegemine on vabatahtlik. Riigieksameid teeb tänavu kokku 9861 õpilast, kellest 8352 on gümnaasiumiõpilased, 544 gümnaasiumi varem lõpetanud ning 965 kutseõppeasutuste õpilased.

Riigieksamite tulemused on teada hiljemalt 30. juunil ning avaldatakse infosüsteemis EIS ja riigiportaalis www.eesti.ee. Õpilastele väljastatakse elektroonilised riigieksamitunnistused hiljemalt 1. juulil.

Riigieksamid korraldatakse kehtivaid tervisekaitsenõudeid ja piiranguid silmas pidades.