FOTOD: 14 ühiskondlikult aktiivset inimest said ministritelt tänasel kodanikupäeval aumärgi

 (20)
FOTOD: 14 ühiskondlikult aktiivset inimest said ministritelt tänasel kodanikupäeval aumärgi
Foto: Rauno Volmar, Eesti Päevaleht

Peaminister Andrus Ansip ja siseminister Ken-Marti Vaher andsid täna Stenbocki majas 14-le ühiskondlikult aktiivsetele inimesele üle kodanikupäeva aumärgid.

Peaminister Andrus Ansip tänas kõiki laureaate, et nad on teinud rohkem kui neilt on oodatud.

"Kui kõik teeksid nii, siis edeneks meie riik veelgi kiiremini. Suur tänu teile," ütles valitsusjuht. Siseminister Ken-Marti Vaheri sõnul tunnustame täna selliseid tegusid, mille peamine motivatsioon on teiste teenimine. "Teie olete teinud oma tegusid tunnustusest hoolimata," sõnas Ken-Marti Vaher.

Aumärgi saajate poolt võttis sõna Dein-Tom Tõnsing, kes on Kaitseliidu peastaabi vanemspetsialist, pikaajaline abipolitseinik ja Tallinna kesklinna politseijaoskonna abipolitseinike juhtfiguur. "Me teeme kõik päevast päeva midagi oma kogukonna tarvis ja seda selleks, et meil ja meie lähedastel oleks siin riigis parem elada," ütles Tõnsing.

Tõnsingu hinnangul teeb hea kodanik konstruktiivset kriitikat, ka oma riigijuhtide suhtes. "Võtke rohkem aega kuulata – head kodanikud ei soovi halba," ütles ta. "Kõik saab alguse meist endist – teha midagi head on palju kergem, kui teha midagi halba," lisas Tõnsing.

Aumärgi said:
* Elve Joon (esitaja Viljandi maavalitsus) - endine õpetaja ja pensionär, külaliikumise ühenduse „Kodukant“ Viljandimaa aktiivne eestvedaja juba üle 10 aasta, küla- ja seltsielu arendaja nii kohalikul kui maakondlikul tasandil.

* Ülle Kauksi (esitaja Meremäe vallavalitsus) - vabakutseline kirjanik, tegutsenud aktiivselt seto pärandkultuuri säilimise nimel ja kaasanud ka kogukonda kohuse- ja vastutustundlikult suhtuma oma esivanemate pärandisse.

* Hans Veimann (esitaja Rapla maavanem Tiit Leier) - 42-aastase staažiga Märjamaa Kultuurimaja kinomehaanik.

* Henno Sepp (esitaja Pärnu maavanem Andres Metsoja) - pensionär, rahvakultuuri säilitaja ning seltsielu ja huvitegevuse eestvedaja Pärnus, Pärnumaa külapillimeeste päevade ja akordionistide ning filatelistide aastakokkutulekute peakorraldaja.

* Heino Kerde (esitaja Hiiu maavanem Riho Rahuoja) - pensionär, üks Vabadusvõitlejate ja Represseeritute Hiiumaa Ühingu asutajatest. Tema elutööks kujunes II Maailmasõja rinnetel hukkunud hiidlastele monumendi püstitamine Kärdla parki.

* Arvo Tarmula (esitaja Anneli Vaarpuu, Lääne maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja asetäitja)- ajalehe Lääne Elu fotograaf, 75-aastane kroonik, kes on kogu elu tegelenud fotograafiaga ning jäädvustanud piltidesse kogu Läänemaa ning seega talletanud rohkelt hindamatu väärtusega kohalikku ajalugu.

* Helle Anijärv (esitaja Eesti mittetulundusühingute ja sihtasutuste Liit MTÜ Mondo ettepanekul) - Tartu Hiie Kooli geograafia- ja majandusõpetuse õpetaja, kellel on pikaajaline praktiline kogemus ja mitmekülgsed teadmised kuulmise ja kõne erivajadustega lastega töötamisel. Tema eestvedamisel osalevad õpilased paljudes Euroopa Liidu ja ülemaailmsetes projektides ning tema juhendamise ja tegutsemise tulemusena kuulub Tartu Hiie Kool UNESCO Ühendkoolide võrgustiku koosseisu.

* Enno Ottis (esitaja PPA Lõuna prefektuur) - ametilt turvamees, abipolitseiniku teenistuses alates abipolitseinike formuleeringu loomisest Põltsamaal 2002. a aprillis. Põltsamaa konstaablijaoskonna teeninduspiirkonna parim abipolitseinik nii tegevuse mahult kui kvaliteedilt.

* Dein-Tom Tõnsing (esitaja PPA Põhja prefektuur) - Kaitseliidu peastaabi vanemspetsialist, pikaajaline abipolitseinik ja Tallinna kesklinna politseijaoskonna abipolitseinike juhtfiguur, enda tegevusega aidanud Põhja prefektuuri abipolitseinike värbamisel ja kaasamisel ning abipolitseinike tegevuse tutvustamisel.

* Pille Kaisel (esitaja Lihula vallavalitsus) - Metsküla Algkooli direktor, Matsalu-Metsküla kogukonna ühendaja ja arendaja.

* Kairit Numa (esitaja Põlva maavanem Ulla Preeden) - Põlvamaa Puuetega Inimeste Koja tegevdirektor alates 1997. aastast, aktiivne ja järjepidev Põlvamaa Puuetega Inimeste Koja arendaja, korraldades teabepäevi ja koolitusi ning edendades koostööd erinevate puuetega inimeste ühenduste vahel. Aktiivne ühiskondliku elu tegelane, kelle eestvedamisel tegutseb ka Põlva toidupank.

* Elvira Reiman (esitaja välisministeerium) - pensionär, Peterburi Eesti seltsi kauaaegne juhatuse liige ja organiseerimis- ja teavitamistöö eest vastutaja.

* Urve Toompuu (esitaja Loksa linnavalitsus, SA Loksa Kultuur, Loksa gümnaasium) - Loksa gümnaasiumi eesti keele ja kirjanduse õpetaja, silmapaistev ja tulemuslik aineõpetaja, MTÜ Viinistu Külaseltsi juhatuse liige ja küla kultuuriliste sündmuste korraldaja, Viinistu küla ajaloo koguja ja muuseumi varade haldaja ning Viinistu hümni autor.

* Liia Hänni (esitaja välisministeerium) - e-Riigi akadeemia sihtasutuse e-demokraatia programmi direktor, rahvusvahelise avatud valitsemise partnerluse Eesti vabaühenduste ümarlaua eestvedaja ja Eesti Vabariigi kodanikukasvatuse järjekindel edendaja, kodaniku ja riigi vahelise dialoogi võimaluste leidja ning dialoogis sündinud ideede realiseerimise innukas toetaja.

Kodanikupäeva aumärk on hinnaline kingitus kodanikukohuse silmapaistvalt hea täitmise eest, mis antakse Eesti kodanikele igal aasta 26. novembril.

Aumärk võidakse anda teenete eest kodanikuteadvuse väärtustamisel ühiskonnas, Eesti vabariigi kodanikukasvatuse edendamise eest ja teenete eest kodanikupäeva korraldamisel.

Aumärgi väliskuju on valge pügalrist, milllel asetseb sinise äärisega kuldne keskmedaljon. Medaljoni kuldsel väljal on kolm sinist otsavaatavat lõvi. Äarise ülaserval on kuldsete tähtedega tekst "Kodanikupäev" ja alaserval kuldsete numbritega aumärgi asutamise aastaarv.

Kandidaatide ettepanekuid vaatas läbi siseministeeriumi juurde loodud komisjon, mis valib välja 14 auväärset kodanikku. Komisjoni kuuluvad esindajad Riigikogust, Riigikantseleist, siseministeeriumist, kultuuriministeeriumist, haridus- ja teadusministeeriumist, Eesti Linnade Liidust ning Heateo Sihtasutusest.