FOTO SEDELITEST: TTÜ valimiskomisjon rektori valimisel valskust ei näinud

 (26)
FOTO SEDELITEST: TTÜ valimiskomisjon rektori valimisel valskust ei näinud
Foto: TTÜ

Tallinna Tehnikaülikooli (TTÜ) rektori valimiskomisjon kontrollis kuratooriumi 22. mai koosolekul rektori valimise hääletussedeleid, mille esitas häältelugemiskomisjon. Valimiskomisjon tuvastas, et akadeemik Jaak Aaviksoo sai rektori valimistel kaheksa poolt- ja kolm vastuhäält.

Valimiskomisjon sai kuratooriumi neljalt liikmelt avalduse kontrollida rektori valimise hääletustulemusi. Komisjon kontrollis hääletussedeleid ja kuulas ära häältelugemiskomisjoni selgitused.

Komisjon sai kinnitust, et 22. mail hääletas rektori valimiste otsustavas viiendas voorus Jaak Aaviksoo poolt 11st kuratooriumi liikmest kaheksa liiget, vastu oli kolm. Kuratooriumi koosolekul 22. mail toimus häältelugemine avalikult kõigi kuratooriumi liikmete ees. Kohapeal keegi kuratooriumi liikmetest pretensioone hääletamis- ega häältelugemisprotseduuri kohta ei esitanud. Hääletus kuratooriumis oli salajane, teatas ülikool.

Kuratoorium valis 22. mail Jaak Aaviksoo TTÜ rektoriks 8 poolthäälega. Kuratoorium kinnitab uue rektori ametisse 22. juuniks, kui TTÜ nõukogu kuu aja jooksul oma seadusejärgset vetoõigust ei kasuta. 41-liikmeline nõukogu koosneb TTÜ õppejõududest, töötajatest ja üliõpilastest.

Rektori valinud kuratoorium on TTÜ juhtorgan, kus on esindatud nii ülikooli kui ühiskondlik vaatenurk. Kuratooriumisse kuulub viis ülikooli esindajat, üks Teaduste Akadeemia esindaja ja viis valitsuse määratud ettevõtlustaustaga liiget.

Foto: TTÜ