FOTO | Kes pargib tormi ajal mere äärde?

 (125)
FOTO | Kes pargib tormi ajal mere äärde?
Pärnus pargitakse vaatamate tormile mere äärdeKuvatõmmis Terviseparadiisi kaamerast

Pärnu Terviseparadiisi kaamerast nähtub, et vaatamata tormile ja päästeameti hoiatusele on mitmed huvilised siiski läinud randa või jätnud oma auto sinna.

Päästeamet palub vältida ohupiirkonnas liikumist, et end mitte ohtu seada. Pärnu linnavalitsus on ka paigaldanud rannapiirkonda liikluspiirangu märgid.

Eemale tuleks hoida ka mahalangenud elektriliinidest ning teavitada neist elektrilevi numbril 1343.

Pärnus on oht, et vesi tõuseb õhtuks ligi kaks meetrit tavapärasest kõrgemale. Põhiliseks ohustatud alaks on Pärnu rannapiirkond ning jõeäärsed alad, Haapsalu Väikse Viigi ümbrus ja Rohuküla sadam.

Nii Delfi toimetus, päästeamet, Pärnu linnavalitsus kui ka Teeilmakeskus soovitavad inimestel rannapiirkonnast lahkuda.

Kuidas end ja teisi üleujutuse eest kaitsta
 • Hangi võimalikult täpne ilmaprognoos ning ole hästi informeeritud veetaseme muutumisest ja sellest, millise veetaseme korral on sinu majapidamine ohus.
 • Võimaluse korral ehita veetõkkeid.
 • Teavita naabreid
 • Ole valmis võimalikeks elektrikatkestusteks, vahetu ohu korral ja kodust lahkudes lülita elekter välja.
 • Sule kanalisatsioonitorude ning kraani äravoolutorude avad puupunnidega. Ühenda lahti kanalisatsiooni juhitud vihmaveetorud.
 • Kontrolli, et kusagil poleks kinni jäetud kodu- või lemmikloomi.
 • Vii kodune vara, sh saastumist põhjustavad kemikaalid võimaliku uputuse piirkonnas maapinnast kõrgemale.
 • Ole valmis evakueerumiseks.
 • Kui vesi tungib hoonesse, tagane teisele korrusele, pööningule või katusele. Võta kaasa hädaolukorraks vajalikud vahendid.
 • Tee ennast või oma majapidamine päästjatele nähtavaks/kuuldavaks ja järgi evakueerimisel antavaid korraldusi.
 • Väljas olles arvesta ohtudega, mida suure veemassi liikumine võib põhjustada inimestele, loomadele, sõidu- ja ujuvvahenditele, lahtistele esemetele jmt.
 • Väldi kõndimist või sõitmist läbi üleujutatud piirkonna.
 • Hoia eemale üleujutatud alajaamadest ning elektriseadmetest ja -kaablitest.
 • Üleujutuse piirkonda naastes ole ettevaatlik elektrilöögiohu ja muude tekkinud seadmete ja vahendite kahjustuste ning saaste tõttu.